Debatt

Så ska vi få ner barnfattigdomen

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

DEBATT

Moderaterna: År 2015 ska 40 000 färre barn än i dag leva i fattigdom

Sofia Arkelsten och Mats Gerdau.
Sofia Arkelsten och Mats Gerdau.

I början av februari presenterade Rädda Barnen sin åttonde rapport om barnfattigdom i Sverige. Väldigt många barn lever i fattigdom i Sverige. Vi moderater ser allvarligt på detta problem och vill minska antalet barn som lever i familjer med socialbidrag.

Antalet fattiga barnfamiljer ökade något under 2008 på grund av den kraftiga nedgången i Sveriges och världens ekonomi under finanskrisen. I ett längre perspektiv går dock utvecklingen åt rätt håll. För mitt i den värsta ekonomiska krisen har vi i Alliansen lyckas skydda de mest utsatta. Rädda Barnens rapport visar att det är färre fattiga barn krisåret 2008 jämfört med rekordåret 2006.

Vi moderater är den främsta kraften för frihet, humanitet och framtidstro i Sverige och fattigdom är raka motsatsen till allt detta. Fattigdom är ett gissel och leder till maktlöshet och socialt utanförskap. Därför ser vi med stor oro på att fattigdomen nu ökar något.

I dag lever tusentals barnfamiljer i Sverige på marginalen och har inte råd med oförutsedda utgifter. Många föräldrar har ingen ekonomisk möjlighet att låta barnen delta i fotbollsklubben eller ens handla hem tillräckligt med mat. Ibland får barnen ta ett oproportionellt stort ansvar för sina föräldrar, för att dölja att familjen inte har några pengar.

Fortfarande återstår en hel del att göra för att människor ska få mer makt över sina egna liv. Eftersom det är människor utan jobb som är mest utsatta, både ekonomiskt och socialt, så är arbetslinjen den bästa fattigdomsbekämparen. Den måste vi slå vakt om, och inte avveckla och ersätta med bidragslinjen som de rödgröna vill.

Tidigare var skatten ofta den största utgiften för många familjer med låga inkomster. Nu, med jobbskatteavdragen, är det inte så längre. Ett vårdbiträde har fått cirka 1500 kronor mer varje månad sedan jobbskatteavdraget infördes och det har bidragit till att dämpa effekterna av krisen. Nu höjer vi flerbarnstillägget i barnbidraget och bostadsbidraget till flerbarnsfamiljerna.

Vårt nästa steg i att bekämpa fattigdomen är att, fram till 2015, minska de 140 000 barn som lever i familjer med ekonomiskt bistånd till under 100 000. Det är ett ambitiöst men realistiskt mål om vi håller fast vid arbetslinjen och förbättrar skolan så att man rustas med rätt kompetens.

Sofia Arkelsten (M), partisekreterare

Mats Gerdau (M), gruppledare i socialutskottet

Publisert:

Aftonbladet

/

Debatt