Inför en köttfri dag i veckan

Publicerad:
Uppdaterad:

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Kända artister i upprop: Vill du göra en verklig insats för miljön så ät mindre kött

Foto: Mats Strand
Enligt Naturskyddsföreningen är den absolut viktigaste klimatgärning en enskild individ kan göra är att dra ner på köttkonsumtionen, maten står för hela 25 procent av svenskens utsläpp av växthusgaser. Det är vad vi väljer att äta som spelar roll för klimat och miljö – inte hur den har producerats eller transporterats.

I dag, den 5 juni, firas Världsmiljödagen. Den instiftades vid FN:s första globala miljökonferens 1972 i Stockholm. Det är dags att ­Sverige tar vårt ansvar för Östersjön och klimatet och ett enkelt sätt att göra det är genom förändrade matvanor. Gör vi ingenting, kommer nästa generation att se tillbaka på vår tid och undra hur något så självklart och viktigt kunde vara så svårt för oss – precis som vi i dag skakar på huvudet om dem som var emot allmän rösträtt.

Maten står för hela 25 procent av svenskens utsläpp av växthusgaser. Det är nästan lika mycket som utsläppen för resor som står för, knappt 30 procent. Enligt Naturskyddsföreningen är den absolut viktigaste klimatgärningen du som enskild individ kan göra att dra ner på konsumtionen av kött. Det är vad vi väljer att äta som spelar roll för klimatet och miljön, inte hur maten har producerats eller transporterats.

När det gäller Östersjön så står Sverige för en femtedel av övergödningen. Det är mycket, sett till hur många (få) vi är. Jordbruket är den största utsläppskällan och eftersom fyra femtedelar av den svenska åkermarken används till foderodling är grundproblemet den höga svenska köttkonsumtionen och våra politikers oförmåga att hantera densamma.
 

Waldemar Nuvall, vd för Svenska McDonalds, har sagt att McDonalds vill se ökad köttproduktionen i Sverige. Det är en ambition som utgör ett allvarligt hot mot både Östersjön och klimatet. Redan i dag är en tredjedel av botten i Egentliga Östersjön (mellan Gotland och Baltikum) död, till stor del på grund av den skenande köttkonsumtionen – sedan 1990 har den i Sverige ökat med ofattbara 50 procent.

McDonalds är den svenska restaurangbranschens enskilt största inköpare av kött. Företaget är också en betydande inköpare av kött i de andra Östersjöländerna. Det är näringsläckaget från produktionen av nötköttet till Big Mac och kycklingköttet till McChicken som övergöder våra kuster och hav.

Även i resten av världen är köttindustrin ett stort miljöproblem. Förra året släppte experterna i FN:s miljöprogram, UNEP, en rapport i vilken de skrev att vi omgående och drastiskt måste minska konsumtionen av kött och mejeriprodukter för att undvika de värsta konsekvenserna av klimatförändringarna.

Det var ord och inga visor, som tragiskt nog inte gjorde något avtryck i förra årets valrörelse här hemma – trots att konsekvenserna redan börjar märkas.

Klimatkaoset runt om i världen skördar redan dödsoffer, genom torka, översvämningar och oväder som förstör skördarna. Nyligen har bland annat Sri Lanka, Kina, Ryssland och Australien drabbats.
 

Den globalt ökade köttkonsumtionen skapar också en ökad efterfrågan på foder och därmed på jordbruksmark. Det driver upp matpriserna globalt. Eftersom världens fattiga lägger en stor del av sin inkomst på mat innebär höjda priser på jordbruksprodukter ett stort hot mot människors hälsa och möjlighet att investera i exempelvis utbildning.

FN:s hungersstatistik är ohygglig att läsa. Rekordmånga var hungriga 2008, 2009 och 2010: nästan en miljard människor.

Var femte sekund dör ett barn under 10 år av svält. Var fjärde minut blir någon blind på grund av A-vitaminbrist enligt FN:s årliga rapport World Food Report. Varje dag dör 100 000 människor av hunger. Om vi i västvärlden minskar vår köttkonsumtion med bara en tiondel frigörs odlingsmark för att föda de många miljoner människor som varje år dör av hunger.

Vill du göra en verklig insats för miljön så minska din köttkonsumtion. Det behöver inte ­innebära någon större uppoffring – eller har du något bestående minne av att du gick runt hungrig i början av 1990-talet, då vi åt 33 procent mindre kött än i dag?
 

Ett första steg kan vara att hålla en dag i veckan, säg måndagar, köttfri. Även skolor, kommuner och landsting kan införa köttfria dagar. Hamburgare behöver inte finnas med på menyn i skolbespisningen. Nobelfesten kan servera köttfritt.

Vi kan lära oss att laga god vegetarisk mat och bjuda varandra – det kan vara inledningen till ett intressant samtal om miljön som för oss samman.

Publicerad:
ARTIKELN HANDLAR OM