Vi stoppar avvisningen

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

DEBATT

Migrationsverket om uppmärksammade fallet Forotan: Helt nya omständigheter har kommit fram

Migrationsverket svarar Bengt Berg (V), Arhe Hamednaca (S) och Amineh Kakabavehs (V) debattartikel ”Sverige skickar iransk motståndsman i döden”.

Situationen för mänskliga rättigheter är mycket svår i Iran och 2010 avrättades flera hundra personer. Antalet avrättningar har ökat markant under 2011.

Bland annat därför är Iran ett av de länder som Migrationsverket ger flest människor skydd från. De senaste åren har andelen som får skydd dessutom ökat till följd av det allt svårare läget för oppositionella.

Oppositionella i partiet Komale är inget undantag för förtrycket från Irans myndigheter. Man kan också konstatera att åtminstone nio kurdiska politiska fångar har avrättats sedan januari 2010 och flera andra riskerar avrättning.

Migrationsverkets uppdrag är att ge skydd undan förföljelse och vi ger skydd till flest i Europa. Förra året gav vi över 12 000 personer en fristad i Sverige. Samtidigt som vi ger många skydd måste vi också säga nej till de som inte uppfyller lagens krav. Det är också viktigt att poängtera att alla Migrationsverkets beslut går att överklaga till vanliga svenska domstolar.

Migrationsverket kan inte ändra de beslut som domstolarna fattar. Deras beslut är bindande för Migrationsverket. Om helt nya omständigheter som inte prövats av domstol kommer fram kan Migrationsverket pröva dessa. I det fall som insändarskribenterna beskriver har just detta hänt. De senaste dagarna har nya skäl, som tidigare inte åberopats, kommit fram. Därför har Migrationsverket beslutat att pröva dessa skäl och har meddelat polisen att de inte ska genomföra utvisningen.

Mikael Ribbenvik, rättschef Migrationsverket

Publisert: