ÅSIKT

Förortens framtid måste bli valfråga

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.
DEBATT

Mehmet Kaplan (MP): Jag tar de senaste dagarnas händelser personligt

Det går inte att peka ut enskilda förklaringar till det som händer i Husby och andra förorter. Jag har bott 17 år i Husby och vet att det finns en stor outnyttjad potential här. Men signalerna om att utvecklingen går åt fel håll har också funnits länge. Signaler som Alliansen har valt att ignorera.
Under partiledardebatten undrade många varför Miljöpartiets språkrör Gustav Fridolin återkom till behovet av att upprusta miljonprogrammen. Det är nog färre som undrar nu. Från politiskt håll är det viktigt att arbeta långsiktigt. Miljöpartiet har den här mandatperioden inlett ett långsiktigt arbete där miljonprogrammets förortsområden står i centrum.
Miljöpartiet har identifierat de boende i dessa områden som en av fyra huvudmålgrupper. Målet är att 50 000 av de 250 000 samtal vi ska genomföra fram till valet ska äga rum i miljonprogramsområden. I vår skuggbudget utgjorde social och fysisk miljonprogramsutveckling en stor del. Och arbetet fortsätter. Endast med en regelbunden närvaro i förorten får vi förståelse för att det är här som den sociala nedrustningen syns som tydligast samtidigt som det är tydligt att det är här som många kommuner har sin största potential.
Potentialen syns i de många initiativ för socialt entreprenörskap, innovation, folkbildning och social sammanhållning som pågår runt om i förorten. Mötesplatsen Husby gård, som också drabbades av bränderna, är en av dem.
När vi ser möjligheterna får vi också en mer nyanserad bild av förortens behov. Den sociala nedrustningen måste brytas. Upprustningen av miljonprogramshusen ger en sådan möjlighet. Om arbetslösa som bor i området kan anställas får fler ett arbete att gå till. Om sommarjobbande ungdomar får vara med och utveckla sitt område ökar stoltheten och viljan att vårda sina kvarter.
Men det ska vara lätt att göra rätt. Det går att ställa sociala krav vid upphandling, detta är idag dock förenat med stora svårigheter. Miljöpartiet vill göra det enklare att ställa sociala krav vid upphandling så att arbetslösa personer kommer in i arbete eller praktik under upprustningen av bostadsområden. Det kan innebära att varje upprustningsprojekt anger hur många ungdomar som skall beredas arbete eller att anbudsgivare får ange hur många ungdomar som kan få anställning, vilket ger poäng som påverkar utvärderingen av anbuden. Ungdomarna får bokstavligen bygga sin egen framtid.
Skolan är avgörande för att nå framgång i förorten, liksom på alla andra ställen. Tyvärr är förutsättningarna att lyckas i skolan idag väldigt beroende av var du bor. Miljöpartiet vill införa en läsa-skriva-räkna-garanti och satsa på specialpedagoger. Många ungdomar med utländsk bakgrund rör sig obehindrat mellan två eller flera språk och kulturmiljöer, men får sällan uppskattning för detta. De har snarare misstänkliggjorts för att de inte alltid talar svenska i skolan och på fritiden. Attityden gentemot flerspråkighet när det gäller andra språk än de västerländska behöver förändras. Människor med flerspråklig kompetens ska uppmuntras att underhålla och utveckla språken, inte minst genom att utveckla modersmålet, oavsett om det är svenska eller ett annat språk.
Miljonprogrammets förortsområden ligger på många sätt redan i framkant av den ekologiska, entreprenöriella och kreativa utvecklingen. För att frigöra denna potential på riktigt krävs en politik som ser skogen genom alla träd.

Jag tar de senaste dagarnas händelser personligt. Husby gård är platsen där vi grillar med mina föräldrar. Biblioteket, som ofta är nedläggningshotat, är en oas för oss alla. Husby moské besöker jag så ofta jag kan. Det är viktigt att debatten om förortens framtid inte tystnar så snart bränderna slocknar. Miljöpartiet har rustat för att driva debatten längre än så. Vi tror att det är viktigt för Sverige och för förorten att samtalet fortsätter och att frågan om förortens framtid blir en valfråga 2014.
 

Mehmet Kaplan
Gruppledare (MP)