Bättre sex kräver politisk handling

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Uppdaterad 2013-05-24 | Publicerad 2013-05-23

RFSU: Vi behöver en ny undersökning av svenskarnas sexvanor - för folkhälsans skull

Maria Andersson och Kristina Ljungros.

Hur är det egentligen ställt med våra sexliv? Är det sexnöd i Sverige? Är vi översexuella eller rent av ett sexuellt frustrerat folk? Eller är det helt enkelt så att vi bara behöver veta mer och prata mer om sex?

1996 gjordes den senast – den stora undersökningen ”Sex i Sverige” – Folkhälsoinstitutets djupdykning i våra sexualvanor.

Det har hänt mycket i samhället i stort sedan 1996. Vi är mer jämställda. Vi är friskare och lever längre. Vi är singlar längre, vi väntar med att få barn tills vi är äldre och fler är ofrivilligt barnlösa. Internet har en mycket större betydelse i våra liv. Fler är långtidsarbetslösa och många reser mer och längre bort i världen. Äldre har mer sex och träffar nya partners långt upp i åren. Det är bara några exempel.

Förändringar i samhället och sexualitet hänger ihop. Vi vet till exempel att risken att smittas av klamydia är större bland personer med lägre utbildningsgrad. Vi vet också att vi har fler sexpartners än tidigare just för att vi är singlar längre. Men vi vet inte vidden av vilka förändringar som skett i våra sexvanor de senaste sjutton åren. Den kunskapen saknas.

För att fylla de kunskapsluckor som finns behöver vi en ny undersökning av sexvanor i Sverige - det är dags nu. Vi behöver veta mer eftersom sex eller avsaknad av sex är en central del av livet för många. Den sexuella och reproduktiva hälsan är avgörande för vår livskvalitet. Synen på sexualitet har tydligt förändrats över tid och därmed är upplevelser, krav och förväntningar annorlunda.

Livet förändras, kroppen förändras - och i samband med nya livsfaser uppstår behov av nya samtal, även på sexualitetens område. Vi behöver tala mer om sex oavsett hur gamla vi är. I dag har vi god kännedom om ungas sexvanor och frågor kopplade till preventivmedel och säkrare sex. Unga är en väl undersökt grupp. Men sexuell hälsa är mer än frånvaron av sexuell ohälsa.

På inflödet av frågor från vuxna, märker vi att behovet av kunskap och seriösa samtal om sexualitet absolut inte försvinner med åren, tvärtom. Många vuxna i Sverige saknar baskunskaper om sin egen kropp, sin sexualitet och sin fertilitet. Därför har RFSU tagit fram ett batteri av material som ska göra sexet lite bättre och lite skönare för alla. RFSU har öppnat mottagning som särskilt vänder sig till personer över 50 år. Det är bara några steg på vägen i vårt arbete för att upplysa Sverige.

Vi behöver veta mer om hur det är ställt med den sexuella och reproduktiva hälsan för exempelvis singelföräldrar, utlandsfödda och personer som lever med funktionsnedsättningar. Vi behöver ta större hänsyn till hur medicinering påverkar sexlivet. När vi pratar om nätdejting behöver vi veta hur internet egentligen har påverkat oss och vår sexualitet. När vi pratar om parboendegaranti på äldreboenden behöver vi inkludera äldres sexualitet och vi måste ha kunskap om den.

RFSU har i många år efterlyst större undersökningar och forskning om sexualvanor i Sverige. Vi vill se studier som både täcker in hela svenska folkets sexvanor och undersökningar som går in djupare på smala ämnen. Vi har uppmärksammat flera politiker och myndigheter om detta men inte fått gehör. Fler måste tycka att detta är viktigt för att något ska ske, och för att fler ska få möjlighet att njuta av sin sexualitet krävs politisk handling och politiska beslut.

Omfattande undersökningar är en förutsättning för att sexualupplysning ska baseras på kunskap och fakta och inte bara på antaganden och värderingar. För ett kunskapsnav som RFSU är fördjupade och breda studier avgörande för frågor som rör sexualitet, kön och relationer.

Maria Andersson

Kristina Ljungros

Följ ämnen i artikeln