ÅSIKT

Läkare larmar: Tillsätt haverikommission för vår svenska sjukvård

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Nedskärningar och centralisering har fått katastrofala följder

Från Kiruna i norr till Ystad i söder pågår en nedmontering av tidigare välfungerande sjukvård för att spara pengar. Skatterna har sänkts med över 180 miljarder kronor, och sjukvården hör till de verksamheter som i slutändan får betala. Den basala omvårdnaden har trängts undan och patientsäkerheten åsidosätts. Sjukvårdshuvudmännen för i sin tur en prestigefylld kamp om vem som klarar att bedriva billigast sjukvård.

Tidigare välfungerande sjukhus och avdelningar omorganiseras och slås ihop med försämrad vårdmiljö som resultat. Centraliseringen har fått katastrofala följder för närsjukvården och ambulansverksamheten främst i glesbygden. I norra Sverige vårdas patienterna, i brist på närsjukvård, allt oftare i hemmen och många gånger i ambulansen på väg till närmsta tillgängliga akutsjukhus. Nära innebär i många fall över 10 mil.

Följden är massdöd av patienter. Varje dag dör åtta personer till följd av misstag i vården. 58 personer varje vecka, 250 per månad och över 3 000 varje år - år ut och år in. Enligt Socialstyrelsen skadas därutöver mer än 100 000 patienter som resultat av misstag i vården - årligen. Mörkertalet är troligen än större.

Enligt SKL (Sveriges kommuner och landsting) lider så gott som samtliga landsting av överbeläggningar på sina sjukhus med patienter i korridorer, tvättskrubbar och på fel avdelning. Platsbristen tvingar personalen många gånger att vägra patienter inläggning, och alltför ofta skickas äldre patienter hem alldeles för tidigt, fullproppade med morfin och andra läkemedel. Personalen uppmanas regelbundet till omänskliga handlingar som går stick i stäv med deras etiska värderingar.

Inom trafiken eftersträvas nollvision. Stora resurser läggs varje år på att få bort dödsolyckorna i trafiken. 2012 låg denna siffra på 286 dödsfall vilket utgör knappt en tiondel av de 3 000 som årligen dör av misstag i vården. Inom sjukvården existerar däremot ingen nollvision. Det finns inte ens någon enskild myndighet som har det övergripande ansvaret för sjukvården. Socialstyrelsen utfärdar rekommendationer, men saknar befogenheter att ingripa. Arbetsmiljöverket bevakar enbart arbetsmiljön och utfärdar viten som oftast träffar fel, då de i slutändan tvingar vårdgivarna till ännu fler besparingar.

Nu måste det bli en förändring! Missnöjet bland befolkningen växer. Vi föreslår, som ett första steg, en oberoende haverikommission med målet att se över svensk vård och omsorg. Grunden för kommissionens arbete bör vara patientsäkerhets- och arbetsmiljöfrågor, ändrad ansvarsfördelning mellan stat, kommun och landsting samt frågor gällande vårdens ekonomiska styrning.

Vi måste snarast få bukt med problemen – innan fler patienter kommer till skada.

Arvin Yarollahi

Elisabet Finné

Kenneth Challis

Per Björgell