– Ansvarslös strejk som drabbar konsumenterna

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Arbetsgivaren: Redan på fredag kommer toalettpappret börja tryta

Vid lunch idag går Transportarbetareförbundet ut i konflikt. Resultatet blir en tvärnit för hela Sverige. Ingen kommer att undgå konfliktens konsekvenser. Bakgrunden till stridsåtgärderna är att Transport vill ha högre löneökningar än industriarbetarna, byggarbetarna och handelsanställda.

Biltrafikens Arbetsgivareförbund har sedan början av april förgäves försökt förhandla fram ett nytt Transportavtal. Igår förkastade Transport medlarnas bud om ett nytt transportavtal.

Det innebär att stridsåtgärderna träder ikraft klockan 12.00 idag. Genom att ta ut de 23 största terminalerna i konflikt stannar verksamheten även på övriga terminaler. Därmed stryper Transport effektivt allt godsflöde i Sverige.

Inom ett dygn kommer det att innebära att större och mindre industriföretag kommer att sakna nyckelkomponenter för sin tillverkning. Och redan på fredag kommer hyllorna i många butiker börja gapa tomma. Allt från kött och grönsaker till toalettpapper och tvättmedel kommer att börja tryta.

I slutet på veckan är stora delar av Sveriges industri lamslagen. Då tillverkningen stannat är det bara en tidsfråga innan risken för uppsagda kontrakt och efterföljande uppsägningar blir verklighet. I början av nästa vecka kommer de tomma hyllorna i många butiker vara fler och de flesta färskvaror vara slut. Uppskattningsvis uteblir leveranser av 60 000 styckegodssändningar och 100 000 paketsändningar per dag med start idag.

Transportindustrin slåss idag mot hård internationell konkurrens. Konflikten riskerar att tvinga industrier och andra företag att teckna avtal med åkerier utan kollektivavtal. Något som knappast gagnar Transports medlemmar.

Vilken är då bakgrunden till denna konflikt med så omfattande proportioner? Svaret är att Transport vägrar acceptera löneökningar på samma nivå som industrin. Dessutom vill Transport försvåra inhyrningen av personal. Ordningen på svensk arbetsmarknad har sedan 1997 varit att den konkurrensutsatta industrin anger en nivå för löneökningar som andra yrkesgrupper sedan förhåller sig till. Det gör att inflationen inte skenar iväg och att Sveriges konkurrenskraft bibehålls. Modellen bygger på en ömsesidig respekt mellan fack och arbetsgivare, en nära dialog mellan parterna och en gemensam strävan mot långsiktigt hållbara överenskommelser. Receptet har varit framgångsrikt. Sedan 1997 har reallöneökningar varit oöverträffat höga och svensk ekonomi blivit en av de mest stabila i Europa.

Men Transport vill alltså ha mer. Trots att det är en yrkesgrupp som har en av LO-kollektivets högsta löner. Transports konflikt är ansvarslös. Inte bara för att den riskerar att sabotera den modell för lönebildning som tjänat Sverige väl under femton år och som skapat reallöneökningar av aldrig tidigare skådat slag. Den är ansvarslös också för att den drabbar konsumenter och riskerar jobb utanför transportnäringen, där industrin riskerar att drabbas särskilt hårt. Men det märkligaste med Transports konflikt är att den riskerar att drabba Transports egna medlemmar hårdast.

Peter Jeppsson, vd för Biltrafikens Arbetsgivareförbund och TransportGruppen

Publisert: