Magdalena Andersson (S): Skyll inte jobbkrisen på världsekonomin

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Svårt att hitta jämförbara länder som lyckas sämre än Sverige

Magdalena Andersson.
Magdalena Andersson.

Just nu är ungefär 400 000 människor arbetslösa i Sverige.

Antalet långtidsarbetslösa har nästan tredubblats under regeringens tid vid makten. Ungdomsarbetslösheten har bitit sig fast nära 25 procent. Ändå lägger regeringen mer tid på att bortförklara jobbmisslyckandet än på att ta tag i problemen. Regeringens första bortförklaring är att världsekonomin och den europeiska krisen drar ned svensk ekonomi. Självklart påverkas utvecklingen i Sverige av läget i vår omvärld. Samtidigt har många länder faktiskt klarat arbetslösheten bättre.

Färska siffror från Eurostat visar att arbetslösheten i Sverige just nu är högre än i nästan alla jämförbara länder. Arbetslös- heten är högre än i våra nordiska grannländer. Högre än i Tyskland och Österrike. Högre än i Belgien och Holland. Det är faktiskt svårt att hitta jämförbara länder som lyckas sämre med arbetslösheten än vad Sverige gör. Så här har det inte alltid varit – tvärtom. För sex år sedan, när den borgerliga regeringen tog över, var arbetslösheten i Sverige betydligt lägre än i till exempel Tyskland, Finland eller Belgien.

Regeringens andra bortförklaring är att Sverige är särskilt exportberoende – och att en sämre världskonjunktur slår hårdare mot Sverige än mot andra länder. Det stämmer inte. Sveriges exportandel är nästan exakt lika stor som den tyska och vårt exportberoende är mindre än det hos de flesta länder vi brukar jämföra oss med. I stället för att bekämpa arbetslösheten har regeringen nu börjat fokusera på att svenska folket tjänar för bra.

Därför driver regeringen en politik för att människor ska sänka sina löneanspråk. Det är det som är målet när de som jobbar får sämre försäkringar.

Den politiken fungerar inte. En jämförelse av EU-länderna visar att det inte finns något tydligt samband mellan ett lands arbetslöshet och andelen låg- lönejobb. Om något samband finns, är det snarare att länder som har högre andel låglönejobb också har högre arbetslöshet.

Nu behöver Sverige en regering som tar tag i problemen, i stället för att bortförklara dem. Vi socialdemokrater står beredda: vi kommer att sätta stopp för ungdomsarbetslösheten. Unga människor ska jobba eller studera – inte vara långtidsarbetslösa. De arbetslösa ungdomar som saknar gymnasieutbildning ska följa en utbildningsplan som leder till avslutat gymnasium, det är en förutsättning för att få ersättning. Det är vårt utbildningskontrakt. De som har en gymnasieutbildning ska gå vidare med studier – eller erbjudas ett jobb. Då måste samhället kliva in med fler utbildningsplatser och stödja anställningar inom ramen för de ungdomsavtal som slutits.

Nu gäller det också att stimulera efterfrågan. Vi vill stärka de hårt arbetande familjernas ekonomi. Vi vill höja barnbidraget, förstärka försäkringarna för de som jobbar och sänka skatten för pensionärer. Regeringen har i stället valt att sänka bolagsskatten på lånade pengar – mest har gått till de största bankerna. Det stimulerar inte efterfrågan.

För att Sverige ska klara sig långsiktigt i den internationella konkurrensen är det avgörande att vi lyckas vända utvecklingen i skolan. Efter sex år av fallande kunskapsresultat krävs nya tag. Vi vill minska klasstorlekarna för de yngre barnen och ge alla de elever som halkat efter extra stöd med läxläsning och skolplikt under delar av sommaren.

Regeringen ägnar alltför mycket kraft åt att bortförklara jobbmisslyckandet och alltför lite kraft åt att ta tag i det.

Sverige behöver en regering som är beredd att sätta stopp för ungdomsarbetslösheten, stärka de hårt arbetande familjernas ekonomi och vända utvecklingen i skolan.

Magdalena Andersson

Publisert: