ÅSIKT

Nyamko Sabuni: Skydda våra idrottande barn från sexövergrepp

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

avPontus Ahlkvist

DEBATT

Föreningar måste bli bättre på att arbeta förebyggande

Nyamko Sabuni, jämställdhets- och bitr. utbildningsminister: Prydnadskudde och te – Landsbygdsriksdagen i Ronneby.
Bönematta – ordförande i familjeministeriet i Azerbaijan.
Courvoisier cognac – Turkiets ambassadör.

Så här i början på det nya året är det dags att hylla våra mest framstående idrottspersoner på Idrottsgalan. Det är en glädjens dag när ett fullsatt Globen och miljontals tv-tittare runt om i landet bänkar sig för att uppmärksamma idrottarnas fantastiska prestationer under det gångna året. Många unga ser sina idoler, inspireras och blir sporrade i sitt eget utövande.

För de flesta ungdomar betyder idrotts- och föreningslivet väldigt mycket positivt. Men för en del unga grusas allt det goda av det mest kränkande som går att föreställa sig. En vuxen person man litar på och ser upp till utnyttjar sin ställning och begår sexuella övergrepp. Dessa övergrepp har länge varit starkt tabubelagda och svåra för de utsatta att berätta om.

Detta tabu bröts i viss mån när Patrik Sjöberg beskrev sina egna upplevelser av sexuella övergrepp i början av sin friidrottskarriär. Därefter har sexuella övergrepp inom föreningslivet uppmärksammats alltmer.

Konsekvenserna av övergreppen varar i många år. Flickor och pojkar som utsätts för sexuella övergrepp riskerar i större utsträckning än övrig befolkning att utveckla psykiska, fysiska, känslomässiga och sociala problem som påverkar deras liv även i vuxen ålder.

Den första undersökningen på området (Riksidrottsförbundet, november, 2012) tyder på att drygt fem procent av de idrottsaktiva någon gång varit utsatta för övergrepp. Att en av tjugo av våra ungdomar som passerar genom idrottsrörelsen skulle vara utsatta för övergrepp är oroväckande. Troligen finns också ett mörkertal när det gäller övergrepp mot barn och unga. Många av de flickor och pojkar som utsätts för sexuella övergrepp inom föreningslivet berättar aldrig om det.

I alltför få föreningar finns ett systematiskt arbete för att förebygga sexuella trakasserier och övergrepp. Föreningslivet måste ta ett större ansvar för att barn och ungdomar i deras verksamheter känner sig trygga. Detta ställer höga krav på medvetenhet och handlingsberedskap på såväl ledningsnivå som hos enskilda ledare att uppmärksamma frågan och arbeta förebyggande.

Regeringen ger nu Ungdomsstyrelsen medel under de kommande åren för att förebygga och förhindra sexuella övergrepp mot barn och unga inom föreningslivet.

Det handlar om att hitta goda exempel och sprida information om metoder på hur idrotts- och föreningslivet kan stoppa sexuella övergrepp. Kartläggningen ska även omfatta vilka metoder och insatser olika föreningar gör för att stödja barn och unga när övergrepp mot någon medlem i föreningen redan har uppdagats.

Regeringen har prioriterat kampen mot sexuellt våld från första dagen och detta är en av flera viktiga satsningar. Jag vill också i sammanhanget nämna Preventell, hjälplinjen dit potentiella förövare eller anhöriga kan ringa för att förhindra övergrepp innan de begås. En första utvärdering har visat på positiva resultat.

Vi vet att drygt nio av tio unga är eller har någon gång varit med i en idrottsförening och över en halv miljon vuxna arbetar som idrottsledare på ideell basis. De problem som finns i samhället med sexuella övergrepp mot yngre finns också inom idrottens värld.

Endast när sexuella övergrepp mot barn och unga i föreningslivet synliggörs och aktivt diskuteras blir det möjligt att förebygga och bekämpa övergreppen.

Låt oss inte glömma det när vi i kväll hyllar våra elitidrottare.

Nyamko Sabuni