Debatt

Marknadshyror löser inte bostadsbristen

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

DEBATT

S och Hyresgästföreningen: Det finns ingen genväg – bygg fler hyresrätter

Barbro Engman, Hyresgästföreningen, och Veronica Palm (S).
Barbro Engman, Hyresgästföreningen, och Veronica Palm (S).

289 000 unga vuxna saknar i dag en egen bostad. Tiotusentals hyresrätter har ombildats till bostadsrätter och det råder stor brist på hyresrätter i 85 procent av landets kommuner.

Bostadsbristen får konsekvenser för samhället. För många är att köpa sin bostad det enda alternativet, och de blir därmed skuldsatta. Hushållens ökade låneskulder skapar i sin tur oro.

Företag vittnar om stora svårigheter att rekrytera personal. Unga som inte kan flytta hemifrån får problem med att starta sina vuxenliv och studenter tvingas tacka nej till utbildningsplatser för att de inte hittar någonstans att bo.

Då räcker det inte att som regeringen satsa på andrahandsuthyrning och lite större friggebodar.

I det här läget är det inte konstigt att debatten om marknadshyror återigen tar fart. Förespråkarna menar att höjda hyror ska öka rörligheten och att byggandet av hyresrätter ska komma igång om man låter marknaden sätta hyran.

Den svenska modellen, med förhandlade hyror där människors trygghet och möjlighet att få bo kvar i sina hem balanseras mot fastighetsägares intressen och behovet av långsiktiga och stabila villkor, har utvärderats vid många tillfällen. Alla har kommit till samma slutsats: Det finns inte skäl att i grunden ändra den hyressättningsmodell vi har. Den har över tid gynnat både näringen och konsumenterna.

Det bakomliggande syftet för marknadshyresförespråkarna är att få dem som inte har råd med högre hyror att flytta, för att ge plats åt de penningstarka och därigenom öka rörligheten. De vet att om deras förslag skulle genomföras så skulle det innebära stora ekonomiska påfrestningar för hyresgästerna och samhället. Det är skälet till att alla samstämmigt bedyrar att det måste få ta lång tid att genomföra deras förslag.

Men det finns en anledning till varför vi har valt bort ett system med marknadshyror och social housing till förmån för en förhandlingsmodell. Det har varit ett viktigt politiskt mål att människor ska känna trygghet i sitt boende och vara skyddade mot oskäliga hyreshöjningar. Den inställningen delas av en i det närmaste enig riksdag.

Vissa ekonomer, ledarskribenter och företrädare för de privata fastighetsägarna hävdar att det skulle byggas fler hyresrätter med marknadshyror, efterfrågestyrda hyror eller omreglerade hyror (benämningen varierar men innehållet är detsamma). Men det finns inget exempel på att byggandet ökar i något land som infört marknadshyror. På bostadsrättsmarknaden är det helt fri prissättning men det byggs ändå inte bostadsrätter annat än i de mest attraktiva lägena där byggaren kan plocka ut högsta pris.

Det finns heller inte något exempel på land med marknadsprissatta hyror som inte också tvingats ha en subventionerad hyresmarknad. Det är en dyr affär för skattebetalarna. I exempelvis Tyskland kostade bara bostadsbidragen 16,7 miljarder euro 2011, vilket motsvarar runt tio gånger så mycket som rot-avdraget kostar svenska skattebetalare varje år. Marknaden klarar inte att bygga bostäder till breda grupper.

Att i det läget tro att bostadsbristen som genom ett trollslag skulle försvinna om marknadshyror infördes är mer ett uttryck för önsketänkande och egenintresse än en genuin omtanke om de tre miljoner som i dag bor i en hyresrätt och alla övriga som skulle vilja bo i en hyresrätt.

Det är dags att ge ett tydligt besked till landets unga, bostadssökande, företagare och hyresgäster: Socialdemokraterna och Hyresgästföreningen är villiga att dra sitt strå till stacken för att fortsätta utveckla hyresrätten som en modern, tillgänglig boendeform som passar i livets alla skeden.

Lösningen på bostadsbristen är ett ökat byggande, det finns inga genvägar. Det blir helt enkelt inte fler bostäder för att man höjer priset på de alltför få som finns.

Barbro Engman,

förbundsordförande Hyresgästföreningen

Veronica Palm,

bostadspolitisk talesperson för Socialdemokraterna

Publisert:

Aftonbladet

/

Debatt

/

Politik

ÄMNEN I ARTIKELN

Politik