Vilka myndigheter vill Löfven skära ner på?

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

DEBATT

Attefall: 20 000 jobb försvinner med S förslag

"Socialdemokraterna åsidosätter de långsiktiga spelreglerna som gjort vår förvaltning så framgångsrik."

Sverige har en statsförvaltning som håller hög klass. Enligt Världsbankens indikator Government Effectiveness (Worldwide Governance Indicators) som beskriver effektivitet i den offentliga sektorn tillhör den svenska förvaltningen en av de mest effektiva. Den är också rättssäker och har stort förtroende hos allmänheten. Vår förvaltning är en enormt viktig konkurrensfördel och viktig för det svenska välståndet. Studier visar att Sverige var ett av få länder där förtroendet för staten rentav ökade under finanskrisen. Och självklart måste vi fortsätta effektivisera och förbättra, men det måste ske under ordnade former.

Sedan Alliansregeringen tillträdde har vi arbetat hårt med att reformera och effektivisera den statliga förvaltningen. Vi har minskat antalet statliga myndigheter från 468 till 372. Vi har infört Statens servicecenter som ska sköta frågor som administration och lönehantering åt andra myndigheter, där målet är att spara flera hundra miljoner om året. Vi har beslutat om nya e-förvaltningstjänster som på sikt kan spara miljarder åt staten genom bland annat effektivare beställningssystem. Vi har reformerat utnämningssystemet för att skapa en öppen och transparent ordning för rekrytering av generaldirektörer. Vi har satt igång ett arbete för att minska myndigheters höga lokalkostnader, främst i Stockholms city, och få fler myndigheter att flytta ut från de dyraste adresserna – även där finns en besparingspotential på åtskilliga miljoner kronor per år. Allt i syfte att använda skattebetalarnas pengar så effektivt som möjligt och ge största möjliga värde åt medborgarna.

Utöver allt detta har Sverige sedan 20 år en pris- och löneomräkningsmodell, PLO, där myndigheterna har ett sparbeting på i snitt 1,49 procent per år. På så sätt kan myndigheterna ständigt effektivisera sin verksamhet med hjälp av tydliga långsiktiga spelregler, och det är en modell som det rått bred parlamentarisk enighet kring.

Denna svenska modell med klara och tydliga spelregler som ständigt pressar myndigheterna att jobba lite smartare år från år vill nu Socialdemokraterna slå sönder genom att hux flux spara 10 miljarder kronor på våra 20 största myndigheter. Skälet är att de ska kunna finansiera sina bidragsvallöften.

Vad är det då för myndigheter som Stefan Löfven och Magdalena Andersson ska ge sig på med motorsågen? Bland våra största myndigheter finns Polisen, Försvarsmakten, Trafikverket, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Oerhört viktiga verksamheter som rör mycket av kärnan i vår välfärd. En besparing på 10 miljarder skulle innebära att minst 20 000 anställda vid våra 20 största myndigheter skulle försvinna för att få kalkylen att gå ihop. Alla de fem myndigheterna ovan skulle tvingas att bli av med 1 000-4 500 medarbetare vardera. Det skulle innebära färre poliser, sämre underhåll av våra järnvägar, färre arbetsförmedlare och handläggare på Försäkringskassan. Och färre soldater i armén. Hela verksamheter och lokalkontor i dessa för svensk välfärd så centrala bitar skulle tvingas stänga ned helt.

Förslaget skulle inte bara vara ett dråpslag mot stora delar av den nuvarande verksamheten, det skulle även skapa en stor turbulens i planeringen framöver. Ena året får myndigheterna ökade anslag, andra året blir de av med miljarder. Socialdemokraterna åsidosätter de långsiktiga spelreglerna som gjort vår förvaltning så framgångsrik.

Och som om detta inte var nog lanserade S samma vecka även förslaget att Sveriges myndigheter ska ta emot fler praktikanter. 4 000-6 000 praktikanter ska coachas och handledas på våra myndigheter samtidigt som fyra gånger fler tvingas sluta. Förutom att det inte kommer att fungera i praktiken kommer med all rätta de fackliga organisationerna att storma mot en sådan politik.

Sverige har en statlig förvaltning i världsklass, och den bygger på långsiktiga spelregler. Tvära populistiska kast av det slag Socialdemokraterna föreslår riskerar slå sönder allt detta. Är det ingen i Socialdemokraterna längre som minns hur det var att sitta i en regering?

Stefan Attefall, KD

Civilminister med ansvar för statlig förvaltningspolitik

Publisert:

ÄMNEN I ARTIKELN

Politik