ÅSIKT

Förbifarten klarar sig med två filer

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.
Foto: PETER KJELLERÅS
Essingeleden, ett under av trafikstockningar.

Det verkar som om ni som vill ha en sexfilig Förbifart Stockholm inte har förstått någonting av det som sker i vår tid. Jag står på balkongen och lyssnar på Essinge­ledens brus. Klockan är halv tolv på natten. När jag flyttade hit för tjugo år sedan var bruset bara hälften av dagens. Det beror på att bilarna har fått dubbelt så breda hjul sedan dess. Trafiken är densamma.

Jag nämner detta som ett exempel på att utvecklingen alltid bara går spikrakt upp i skyn på alla livets områden när ni får råda. Det som förr hette Mallorca heter nu Thailand. Det som förr var 90 hästkrafter under huven är i dag 220. Det som förr var 80 gram kött på tallriken är i dag 180. Den som förr bodde på 90 kvadratmeter bor i dag på 160. Och så vidare och så vidare.

Det är inte längre fråga om att vi reser oss ur fattigdomen. Det handlar om att vi byter god standard mot vräkig standard. Vi lever inte längre under trevliga förhållanden utan under ohållbara. Den tredjedel av Sveriges invånare som håller på så här dominerar, för att inte säga dikterar, Moderaternas och Socialdemokraternas närings- och infrastrukturtänkande. Den här tredjedelen vill inte inse att världen nu ändrar inriktning.

Men ni har inte längre tätpositionen i de stora väljarskarornas medvetande. Ni är inte längre ledande. Ni uppfattas inte längre som representanter för de framsteg vi andra vill göra.

Vi vill göra framsteg i riktning mot en måttfullare världsbild, med hållbar utveckling och verklig hushållning med resurser som ledstjärna. Ordet ekonomi betyder egentligen hushållning, inte slöseri till varje pris.

Det hela påminner inte så lite om 1700-talets partier i Sverige. De kallades Hattarna och Mössorna. Hattarna ville kriga och ha lite drag under galoscherna. Dit hörde folk som var lite på alerten. Lite Berlusconi skulle vi väl säga i dag. Mössorna däremot ville diskutera vad som var bra för helheten, för demokratin, för människorna. Fredlig utveckling och annat sådant käringsnack. Ut ur Afghanistan skulle de ha sagt om det var i dag.

Förbifart Stockholm är till för att ta hand om den del av trafiken på Essingeleden som inte har ärende till Stockholm. Räknar man på det trafikflödet finner man att Förbifart Stockholm kan byggas tvåfilig i stället för sexfilig. Så varför inte föreslå det, Carin Jämtin?

I det val vi ska ha i höst kommer hattarna inte att ha en chans. De sitter fast i drömmen om ännu bredare hjul på sina redan alltför stora bilar som de fyller med alltför mycket grejer till sina alltför stora lantställen och sina alltför bränsleslukande motorbåtar. Varför socialdemokratins majoritet vill lyssna på dessa folkgrupper kan jag inte förstå. Mona Sahlin föredrar käringsnack, det är jag säker på. Hon talar lågmält. Fortsätt med det!

Hakon Malmberg