Debatt

Vi måste bli arbetarnas självklara företrädare

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

DEBATT

Vänsterpartiet: När S är i kris är det vårt ansvar att skaffa en större kostym

Strax efter valet 2010 startade Vänsterpartiets framtidskommission en bred debatt om partiets framtidsutmaningar. I dag, efter mer än ett års arbete, överlämnar framtidskommissionen sin slutrapport till partistyrelsen. Kommissionens arbete bland medlemmarna och den öppna processen kring partiledarvalet, visar på en demokratisk process som är unik för svensk politik.

På kongressen i Uppsala i början av nästa år kommer Vänsterpartiets medlemmar att välja vem eller vilka som ska leda partiet framöver.

Men när partiledarvalet är avgjort måste ett omfattande arbete med att bygga ett tydligare och starkare Vänsterparti börja på allvar.

Den svenska arbetarrörelsen befinner sig i en djup kris. En kris som inte kan lösas enbart genom nya partiledare. Det visar inte minst utvecklingen i Socialdemokraterna.

Vänsterpartiet har förlorat stöd fem val i rad sedan framgången 1998. För att Vänsterpartiet ska växa behövs en strategi för partiets utveckling som sträcker sig längre än till nästa val.

Den slutrapport som Vänsterpartiets framtidskommission presenterar i dag innehåller förslag på ett antal politiska och organisatoriska förändringar för att skapa framtidens Vänsterparti.

Här är några av de viktigaste:

Framtidens Vänsterparti måste utveckla ett självständigt förändringsprogram och inte reducera sig själva till vare sig samarbetspartner eller enbart kritiker av Socialdemokraterna. När socialdemokratin är i kris är det vårt ansvar att skaffa en större kostym. Vänsterpartiets självbild behöver förändras.

Framtidens Vänsterparti slåss för att konkret förbättra kvinnors livsvillkor. Det handlar om sådant som kvinnor möter varje dag. Om arbetsvillkor, äldreomsorg och sexualiserat våld.

Vänsterpartiet är Sveriges första feministiska parti. Kvinnors livsutrymme och makt är frågor som genomsyrar alla delar av partiets politik.

Samtidigt har vi inte lyckats nå ut till det flertalet kvinnor som i dag har allt att tjäna på en upprustad äldreomsorg och mindre barngrupper i förskolan.

Vår feminism har varit för smal och nått ut till för få.

Framtidens Vänsterparti är LO-kollektivets självklara företrädare. Vi tar fajten mot en kroniskt hög arbetslöshet, de otrygga anställningarna och regeringens attacker på fackförenings-

rörelsen.

Vänsterpartiet behöver lägga om sin utbildningspolitik och bli yrkeselevernas parti. Ett alltför ensidigt fokus på allas rätt till kärnämnen har gjort att yrkesämnena hamnat i skymundan.

Nu måste vi fokusera på regelrätta yrkesutbildningar som ger möjlighet att arbeta direkt

efter gymnasiet. Fler än byggbranschen ska omfattas av lärlingsavtal.

Framtidens Vänsterpartiet är det enda partiet med en systemkritisk analys av klimat-

problemen.

Vi ser att det är det rådande ekonomiska systemet som grundorsaken till klimatkrisen. I dag anser endast en procent av väljarna att vi har lösningarna på hur vi kan rädda vår planet. Det måste förändras.

Framtidens Vänsterparti är den tydligaste vänsterkraften i svensk politik. Det är inte förnyelse att vandra högerut precis som alla andra partier. Vänsterpartiet har en unik ekonomisk politik som vi ska vara stolta över.

Människor går inte igång på vare sig teknikaliteter eller floskler. Den ekonomiska politiken måste tydligare än i dag kopplas till jobbskapande.

Framtidskommissionen har noga analyserat Vänsterpartiets svagheter och styrkor. Nu är det hög tid att gå från ord till handling.

Arbetet med att bygga framtidens Vänsterparti startar nu.

Ida Gabrielsson

Publisert:

Aftonbladet

/

Debatt