ÅSIKT

Välfärdsföretag är inte särskilt mäktiga

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Replik i debatten Makten över välfärden

Jonas Sjöstedt skriver att 50 procent av äldreomsorgsmarknaden kontrolleras av två bolag, en kraftig överdrift. Faktum är att 85 procent av svensk äldreomsorg drivs i kommunal regi och bland alternativa utförare finns en väl fungerande konkurrens, vilket visas genom det ­stora antalet deltagare vid upphandlingar.

Sjöstedt kritiserar även att riskkapital får äga företag inom välfärdssektorn. Vi tycker det är synd att debatten har kommit att handla om vem som är aktie­ägare i stället för det viktiga, ­kvaliteten i verksamheten. En färsk forskningsrapport från Handelshögskolan visar tydligt att vem som är aktieägare inte påverkar kvalitetsnivån. Detta bekräftas i Socialstyrelsens ­rapport ”Kommunal eller enskild regi, spelar det någon roll” samt i Äldreguide, Sveriges enda riksjämförande granskning, som visar att Attendos äldreboenden får högre betyg än andra utförare.

Vi arbetar ständigt med kvalitetsutveckling och det är bara genom att tillhandahålla hög kvalitet som en utförare kan överleva på lång sikt.

Sjöstedt nämner också kopplingar mellan Attendo och statsminister Reinfeldt. Attendos VD är en av de 26 ledamöter som ingår i regeringens Välfärdsutvecklingsråd, övriga ledamöter kommer från kommuner, landsting, fackföreningar, arbetsgivarorganisationer och andra privata företag. Vi tror att forum som detta skapar förutsättningar att möta de utmaningar omsorgen står inför i framtiden.

Vi är långt från att styra svensk inrikespolitik, men bidrar gärna med kompetens och nya perspektiv som nyanserar den politiska debatten, precis som aktörer i de flesta branscher gör.

Emanuel Ekström