ÅSIKT

Kvinnor väljer ideella kvinnojourerna

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.
DEBATT

Roks svarar Maria Abrahamsson

Självklart gläder det oss att ­Maria Abrahamsson tar upp det stora samhällsproblem som mäns våld mot kvinnor är. Vi är fullkomligt eniga med henne om att skyddet för kvinnor och barn på flykt från mäns våld måste förbättras, och att staten tydligare måste styra kommunerna i detta.

Med 30 års erfarenhet av att stötta kvinnor, lyssna på deras ­berättelser om våld, isolering, psykiskt våld, hot och förföljelse, så har vi en kunskapsbas som ger oss möjlighet att visa på brister i samhällets sätt att hantera frågan om mäns våld mot kvinnor. Utan jourrörelsen hade flertalet av lagarna på det här om­rådet ­inte funnits, eller åtminstone dröjt mycket längre, och vi hade saknat det empiriska underlag som jourerna kunnat förse lag­stiftarna med.

Jourrörelsen är en livsviktig verksamhet, men kan aldrig ­ersätta ett polisväsende som tar frågan om mäns våld mot kvinnor på allvar, strukturerade hot- och riskbedömningar, utfärdade kontaktförbud som inte bygger på godtyckliga bedömningar, ­eller ett rättsväsende med kompe­tens. Därför har vi aldrig slutat ­kräva detta. Jag törs påstå att det inte­ gått ett år utan att vi efterlyst ett större­ ansvarstagande från ­kommunerna och socialtjänsten.

Men mäns våld mot kvinnor är ingen sjukdom, inget som drabbar en viss grupp av ­kvinnor. Kvinnan som blir misshandlad kan vara du, jag, grannen, kvinnan i kvartersbutiken och många söker aldrig social­tjänstens stöd utan väljer att ­söka sig till kvinnojourerna.

Angela Beausang, ordförande, Roks

ARTIKELN HANDLAR OM

Samhälle