ÅSIKT

Nej, ett helt land kan inte vara inkompetent

Replik om sociala beteenden: Det handlar om individer – inte hela befolkningar

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.
Svenskars attityd mot folk de inte känner har anklagats för att vara social inkompetens, men det handlar snarare om kultur, skriver debattören.
DEBATT

REPLIK. Gabriel Kuhn, har rätt i sak – integration börjar i de små mötena – gärna med ett glatt Hej! Det har varit vår övertygelse i de över 6000 personliga matchningar vi förmedlat i Språkvän Göteborg sedan 2003.

I ett avseende har dock debattören fel, det kan knappast vara så att en hel befolkning är socialt inkompetent så som argumenteras.

Snarare handlar det om socialisationsmönster, uttalade och outtalade. Enskilda individer kan vara socialt inkompetenta, men inte hela befolkningar, och i den mån det förekommer är det ett utslag för kulturella koder och strukturella särdrag.

Men oavsett hur fenomenet förklaras har Kuhn rätt i att det hindrar integration, dessutom på det mest smärtsamma sätt med exkludering och utanförskap som fått växa i decennier. Inkluderingsarbetet som aldrig varit så viktigt som nu, motas av än mer.

  1. Om nationer kan ha en självbild så är Sveriges den av en humanitär stormakt. Få länder har ett så stort flyktingmottagande och satsar så mycket (pengar) på integration. Om satsningarna varit hållbara och fungerat effektivt, hade Sverige redan varit världsbäst på integration. Men icke. Sveriges krackelerande självbild som humanitär stormakt hindrar nytänkande och förnyelse.

  2. I efterdyningarna av de senaste årens stora flyktingmottagande satsas det nu på samma projekt och idéer (läs diverse arbetsmarknadspolitiska åtgärder) som historiskt visat sig resultatlösa och dömts ut. Varför skulle samma sorts integrationssatsningar som inte fungerat förut plötsligt fungera nu?

Sverige fortsätter i gamla hjulspår med integrationen i en tid då vi behöver tänka om och nytt, nya tider kräver nya lösningar.

Ett första steg vore insikten att Sverige inte kan vara en humanitär stormakt på migration om vi inte också håller oss med en human och hållbar integration, inte minst socialt. Hur väl vi lyckas med integration i allmänhet och social integration i synnerhet, kommer på sikt att spela stor roll för graden av sammanhållning respektive motsättningar – det kommer att forma Sverige för all framtid.


Lahdo Bulun, grundare av språkvänsverksamheten i Göteborg


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.

Så här skriver du en debattartikel 00:33
ARTIKELN HANDLAR OM