Lägg ner vapenfabriker och skapa nya miljöjobb

Publicerad:

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

DEBATT

Debattörerna: Tänk om - vapenindustrin är en gårdagsbransch

Carl Bildt och socialdemokraternas Urban Ahlin nästan tävlar om att hylla svensk vapenexport och förefaller inte rygga för att förlänga det långtgående militära samarbetet med envåldshärskarna i Saudiarabien. Det här bottnar knappast i någon förkärlek för despoterna i Riyadh eller i att Sveriges militära läge skulle vara så utsatt att vi därför måste pumpa upp vår vapenexport till världsrekordnivåer. Per capita exporterar vi nu mer vapen än något annat land i världen. Argumentet att alliansfriheten kräver denna enorma rustningsindustri för att inte göra oss beroende av Nato:s vapensystem tappar trovärdighet i takt med vårt allt närmare samarbete med Atlantpakten.

Det blir således alltmer uppenbart att det är annat än försvarets behov och omsorgen om alliansfrihet som får vår vapenexport att svälla.

Pengar och aktieutdelningar, arbetstillfällen och lysande karriärmöjligheter har skapat ett militärindustriellt komplex av ledande företrädare för näringsliv och politik. Den stora uppgiften blir nu att förvandla denna dystra gårdagsbransch till ett miljöindustriellt komplex där vindkraftverk, solceller, avancerade kollektivtrafikfordon och annat framtidsinriktat stegvis ersätter produktionen av granater, bomber och stridsflygplan. Här finns betydande teknologiska gränssnitt, exempelvis mellan tillverkning av vingar till stridsflygplan och rotorblad till vindkraftverk.

Omvandling från militär- till miljöindustriellt komplex skulle också innebära en uppgradering till det 21:a århundradets näringsliv i ett annat viktigt avseende: produktion av meningsfullhet. Vår tids allt bättre utbildade människor har förväntningar på att företagen ska erbjuda meningsfulla arbeten som ger något utöver lönen. Och vad är mer meningsfullt än att bidra till att avvärja klimathotet och att bygga det hållbara samhället?

När man lyssnar på Bildt och Ahlin får man nära nog intrycket att Sverige som industrination står och faller med sin vapenexport. I själva verket utgör denna bara en procent av den totala exporten. Ett högteknologiskt land som vårt klarar givetvis att ställa om denna enda procent till något mer framtidsinriktat än vapenproduktion. Att ledande företrädare för våra båda största partier svårt underskattar den innovativa förmågan i svenskt näringsliv är anmärkningsvärt.

I Tyskland arbetar i dag 380 000 personer med vindkraft och solenergi och andra former av förnybar energi. Tre fjärdedelar av dessa jobb beräknas vara en direkt följd av den lagstiftning om garantipris för förnybar energi som den tidigare rödgröna regeringen införde vid sekelskiftet.

Allra snabbast har antalet arbetstillfällen inom solenergisektorn vuxit, där numera något fler arbetar än inom vindkraften, och där 60 procent av produktionen går på export. Antalet soltimmar på årsbasis skiljer sig inte dramatiskt mellan Tyskland och Sverige, men det gör däremot det politiska stödet för solenergiutbyggnad. Resultatet har blivit att världsledande svensk solcellsforskning nu kommersialiseras av tyska företag.

Tänk om förnybar energi hade fått samma politiska stöd som vapenindustrin. Då hade Sverige i dag inte legat efter Tyskland vad gäller vind- och solenergi och de nya miljöjobben! Vakna Annie Lööf och Lena Ek och se till så att förnybar energi också hos oss får smart främjandelagstiftning, adekvat riskkapitalförsörjning och förtur vid offentlig upphandling.

Valter Mutt

Yvonne Ruwaida

Publicerad: