ÅSIKT

Att missbruka är inte ett eget val

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Debattören: ”Whitney är värd vår kärlek”

Den direktsända begravningen av Whitney Houston fick det socialdemokratiska kommunalrådet i Umeå, Lennart Holmlund, att bli upprörd. Så pass upprörd att han tyckte att det var nödvändigt att uttala sig i Aftonbladet.

Man kan tycka att det är relativt harmlöst vad en kommunpolitiker i Sverige tycker om Whitney Houstons liv, leverne och begravning. Men faktum är att då det i Sverige är kommunerna som är ansvariga för missbruksvården är det av stor vikt vad kommunpolitikerna har för inställning till missbruk och de som missbrukar.

Att som Holmlund säga ”ingen har tvingat Houston att knarka” ger inte bara uttryck för en snäv människosyn, det är också emot all tillgänglig kunskap. Vi vet i dag att missbruk inte är ett rationellt val. Det finns många faktorer, biologiska, psykologiska och sociala, som gör att människor hamnar i missbruk, det egna valet är inte ett utav dem.

Att Holmlund också väljer att angripa Houstons moderskap är nästa skäl att reagera. Vi vet att många missbrukande kvinnor inte vågar söka hjälp hos socialtjänsten för att de är rädda, dels för att förlora vårdnaden om sina barn, men också för att det som kvinna är en otrolig skam att betraktas som en dålig mamma.

I vårt samhälle som fortfarande är starkt präglat av snäva könsroller värderas kvinnan efter sin förmåga att leva upp till de föreställningar vi har om henne kopplat till moderskapet. Att avvika från det leder till ytterligare skam, utöver den som missbruket skapar i sig.

Holmlund tycker att media ska ta sitt ansvar för att de glorifierar knarkare. I så fall behöver kanske Holmlund fundera över vilket budskap han sänder till de som behöver vända sig till Umeås kommun för att få hjälp att komma ur sitt missbruk, och ta ansvar för det.

Whitney Houston var en älskad artist och sångerska, för det är hon värd att hyllas. Förutom det slogs hon mot demoner som ingen som inte levt i missbrukets helvete kan föreställa sig. Och hon förlorade. För det är hon värd vår kärlek.

Johanna Pettersson

Socionomstudent och socialdemokrat