Debatt

Vår religiösa värdegrund är en del av vårt bidrag

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

DEBATT

Svenska missionsrådet: Allt bistånd bygger på värderingar

I motsats till det Patrik Lindenfors skriver så är fattigdomsbekämpning målet för de utvecklingsinsatser som Svenska missionsrådet förmedlar Sidamedel till. Otillbörlig påverkan, ”religiös reklam”, får inte förekomma i dessa insatser.
Vi stödjer ett långsiktigt utvecklingssamarbete mellan våra medlemsorganisationer i Sverige och organisationer som är väl förankrade i det civila samhället i sina länder. Det kan handla om att ge minoritetsgrupper i Thailand kunskap om sina rättigheter, att genom mikrokrediter stärka kvinnor i Bangladesh eller att skydda civilbefolkningen som fredsobservatör i Colombia.

Svenska missionsrådet står också bakom ”Kristet vittnesbörd i en mångreligiös värld” från Kyrkornas Världsråd med flera, om att kristna ska uppträda med respekt i relation till människor av andra religioner. Dessutom vill vi öka kunskapen om hur hinder mot religions- och övertygelsefrihet för människor av alla trosuppfattningar också hindrar utvecklingen av människor och samhällen.

Allt bistånd, även det som förmedlas genom sekulära biståndsorganisationer, bygger på värderingar. Vår utgångspunkt är att den värdegrund, erfarenhet och de samarbetsrelationer vi har är en del vårt bidrag till utvecklingssamarbetet.
Statliga medel ska inte användas för missionerande. Däremot behövs kunskap om vilken stor roll religion spelar för de flesta människor runt om i världen. Här kan vi organisationer som har en religiös värdegrund bidra.

Eva Christina Nilsson
Generalsekreterare, Svenska missionsrådet

Publisert:

Aftonbladet

/

Debatt