Så stoppar vi de nya nätdrogerna

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Gabriel Wikström: Sverige behöver utveckla narkotikapolitiken

Den svenska narkotikapolitiken är inte tillräcklig, skriver debattören.
Den svenska narkotikapolitiken är inte tillräcklig, skriver debattören.

DEBATT. Narkotikaanvändandet i Sverige är relativt lågt. Jämfört med resten av Europa är det få unga som brukar narkotika. Det finns också ett starkt stöd för en restriktiv narkotikapolitik. Tillexempel anser nästan nio av tio unga mellan 18 och 29 att det inte borde vara tillåtet att röka cannabis.

Men vi har också stora utmaningar. Sverige har, procentuellt sett, bland den högsta narkotikarelaterade dödligheten i Europa. Tidigare i år släppte Socialstyrelsen statistik som visar att den drogrelaterade dödligheten fortsätter att öka. 2013 rapporterades 589 drogrelaterade dödsfall till Socialstyrelsens dödsorsaksregister och 2014 hade antalet stigit till 765. Det är en ökning med 30 procent på bara ett år.

Vi har också sett hur nya droger som Spice, så kallade psykoaktiva substanser, sprider sig bland unga. De nya drogerna kan leda till akut sjukdom och dödsfall. Det är en allvarlig utveckling som vi behöver ta på största allvar.

Även om det finns en viss osäkerhet i statistiken över drogrelaterad dödlighet, talar den sitt tydliga språk – den svenska narkotikapolitiken är inte tillräcklig. Den har varit framgångsrik i att göra så att få unga börjar bruka narkotika, men den har misslyckats med att möta de människor som fastnat i ett missbruk. Vi saknar kunskap om vilka de som dör till följd av narkotika är och vilka insatser som krävs. Vi behöver helt enkelt mer information. Sammantaget behöver Sverige en heltäckande och balanserad narkotikapolitik.

Regeringen tar nu viktiga steg för att utveckla narkotikapolitiken med grund i ett fortsatt restriktivt förhållningssätt men som också kan ge stöd och behandling baserad på vetenskap och beprövade erfarenheter.

Ökningen av nya nätdroger är allvarlig. För att samhället ska kunna agera snabbt och rättssäkert mot de psykoaktiva substanser som allt snabbare dyker upp har regeringen fattat beslut om att tillsätta en utredning som ska analysera och lämna förslag om familjeklassning av narkotika. Detta kan leda till ett effektivare och snabbare sätt att få bort nätdrogerna.

Lagstiftningen för sprututbyten ses över, så att landstingen självständigt ska kunna ansöka om att införa dem. Sprututbyte är en viktig smittskyddsåtgärd och det finns mycket erfarenhet, internationellt såväl som i Sverige, som visar att sprututbyte fungerar. Genom att öka tillgängligheten till sprututbytesverksamhet över hela landet skapar vi också nya möjligheter att möta grupper som tidigare har varit svåra att nå.

Socialstyrelsen har fått i uppdrag att kartlägga narkotikadödligheten och beskriva bakomliggande orsaker. Socialstyrelsen ska även titta på om det går att se ett mönster i den grupp som har dött av narkotika eller där narkotika varit en bidragande orsak.

Narkotikapolitiken är en viktig del i det breda folkhälsoarbetet. Det behövs långsiktiga och strukturerade satsningar samt en öppen och bred diskussion om olika lösningsalternativ. Svensk narkotikapolitik har historiskt sett bidragit till att få unga brukar narkotika. Det är viktigt att fortsatt värna den. Men vi måste våga se de utmaningar som finns. Det är bara då vi kan hitta nya lösningar.

Förra året dog 765 personer i Sverige till följd av narkotikaanvändning. Det är 765 personer för mycket. Enskilda förslag kommer inte ensamt vara lösningen på den höga narkotikadödligheten. Bara med en samlad politik som verkar på flera nivåer och tar sin grund i kunskap och beprövade metoder kan vi möta de stora utmaningar vi står inför.

Gabriel Wikström

Publisert: