Debatt

”Följ den svenska lagen i hanteringen av flyktingar!”

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

DEBATT

Ska vi strunta i utlänningslagen och internationella överenskommelser?

Vad vill de företrädare för olika humanitära organisationer som skrev en artikel med rubriken ”Ni stänger dörren för flyktingar” den 25 september? Att Sverige inte ska följa den utlänningslag som bestämts av riksdag och regering? Att Sverige inte heller ska följa de så kallade Dublinregler som vi förbundit oss att följa? Att Sverige ska uppgradera FNs rekommendationer till ”lag”?

De skriver:

”I strid med FNs riktlinjer och rekommendationer skickar de nordiska länderna varje år tillbaka människor till våld och konflikter.”

Menar de att på asylområdet – och endast där – ska riktlinjer och rekommendationer från FN stå över lagen?

Och:

”Under årens lopp har emellertid myndigheterna i praktiken utvecklat en snäv tolkning, eller snarare vantolkning av konventionen”.

Men trots en påstådd ”snävare tolkning av konventionen” har otroligt många fler fått uppehållstillstånd i Sverige de senaste 1-2 åren än tidigare. Och skribenterna väljer att inte säga ett ord om alla dem som inte visar vilka de är eller är här i falsk identitet. De har heller ingen åsikt om att Migrationsverket - med överhängande risk för åsidosättande av utlänningslagen, konventioner och regler - ämnar börja särbehandla alla som uppger att de är irakier och fatta beslut om uppehållstillstånd inom två veckor! Ett huvudlöst beslut som dessutom är starkt diskriminerande mot alla andra som söker asyl.

Dessutom: när enbart Migrationsverkets kostnader för asylinvandringen nästa år beräknas bli över 6.100 miljoner kronor (6 miljarder) så måste också det tas med i debatten. Det gör inte artikelförfattarna…

Migrationsverket ska ha sina bästa handläggare i främsta ledet, asylprövningen ska vara korrekt och tydlig, lagar och konventioner ska efterlevas. FNs rekommendationer ska vägas in och humanitära överväganden i enlighet med utlänningslagen ska göras. De som i flera instanser fått avslag på sina asylansökningar ska lämna landet.

Debatten om asylhanteringen måste nyanseras – det här området är inte svart ELLER vitt, det är svart OCH vitt. Man kan inte godtyckligt kräva att vissa konventioner och regler ska efterlevas, vissa inte. Att så ensidigt tackla en av de svåraste och mest omvälvande samhällsfrågorna är inte trovärdigt och gagnar inte på sikt vare sig det svenska samhället eller de asylsökande som är i behov av skydd.

Merit Wager

Medborgarnas

flyktingombudsman

www.mfo.nu

Publisert:

Aftonbladet

/

Debatt