ÅSIKT

”Vi hanterar utförsäljningen bättre”

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.
DEBATT

Oppositionen har av politiska skäl gjort allt för att stoppa regeringens plan för försäljning av sex statliga bolag. Efter att de förlorade såväl debatten som omröstningen i riksdagen har tonläget blivit ännu högre, och man påstår nu att försäljningarna skulle medföra för höga omkostnader.

Förra regeringen gjorde själva år 2000 en av de större privatiseringarna av ett statligt ägt företag i Sverige när de sålde Telia till svenska småsparare. Vi har låtit Riksdagens Utredningstjänst ta fram de exakta kostnaderna för Teliaaffären år 2000. Totalt sålde staten Teliaaktier för 62,3 miljarder. Banker, aktiehandlare, jurister, rådgivare och reklambyråer fick dela på över 1,1 miljarder kronor i arvoden, vilket motsvarar nära 1,8 % av försäljningspriset!

Inte nog med att socialdemokraterna lurade svenska folket att betala överpris för Teliaaktierna, kostnaden för försäljningen blev alltså oerhört stor.

Detta pinsamma faktum doldes genom att kostnaderna togs från försäljningsintäkten i stället för att redovisas öppet som en utgift. Alliansregeringen går nu vidare för att omvandla passivt ägande av företag till tillgångar som är till mer nytta för medborgarna. Bara räntebesparingarna som staten gör vid amortering av statsskulden uppgår till nära 5 miljarder per år. Regeringen har i vårbudgeten satt av 100 miljoner per år (totalt alltså 300 miljoner) för att hantera kostnaderna för försäljning av statliga aktier. Planerna är att sälja aktier för ca 150–250 miljarder kronor.

Vi kan bara lugna alla oroliga med att den nya regeringen kommer att hantera försäljningarna på ett betydligt mer ansvarsfullt sätt, och till en betydligt lägre kostnad.