ÅSIKT

Nyktra till på nätet

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.
DEBATT

Maria Larsson, äldre- och folkhälsominister (kd): ”Allt fler oroar sig för sitt eget eller andras drickande – nu finns hjälp några musklick bort”

Var femte person har någon gång funderat på om de dricker för mycket. Var fjärde person har någon gång känt oro för en anhörigs alkoholvanor. Och 6 av 10 har någon gång känt oro för en väns eller arbetskamrats ­alkoholvanor. Det visar en ny undersökning som den statliga Alkoholkommittén har låtit ­Synovate Temo göra och som presenteras idag.

Vanorna är mest alarmerande i åldersgruppen 18–29 år. De har i högst utsträckning (17 procent) någon gång känt oro för sitt eget drickande. I den åldergruppen har också var fjärde person (24%) någon gång velat minska sitt drickande. Samma grupp är också i störst utsträckning (30 procent) oroliga för en anhörig som dricker för mycket. Vi vet också från andra undersökningar att unga kvinnors alkoholvanor alltmer liknar männens.

Det finns ett stort behov av information, stöd och rådgivning i alkoholfrågor. För många som dricker för mycket kan det kännas svårt att söka hjälp och ofta vet man inte vart man ska vända sig. Att söka behandling eller terapi är ett stort steg.

Men nu blir det enklare att få råd och stöd. Nu lanseras nämligen ­Alkoholhjälpen, ett webbaserat självhjälpsprogram för den som vill minska sitt drickande. Med ­Alkoholhjälpen kan man på ett enkelt och anonymt sätt få stöd och hjälp att ändra sina dryckesvanor. Programmet bygger på väl beprövade metoder som kognitiv ­be­teendeterapi och har utvecklats av experter på alkoholberoende.

Alkoholhjälpen är ett nytt och lättillgängligt alternativ för att förstå sitt beteende och för att kunna ändra sina alkoholvanor. Programmet innehåller mängder av övningar och beprövade tips för den som bestämt sig för att dricka mindre. Det är inte bara den som har ett alkoholberoende som behöver stöd och råd. Även omgivningen berörs när någon dricker för mycket. Alkoholhjälpen ska fungera som ett stöd också för kompisar, arbetskamrater eller anhöriga som känner oro.

Att ändra sitt alkoholbeteende är en stor utmaning. En del med riskabel konsumtionsnivå minskar på egen hand sitt drickande eller slutar. Alkoholhjälpen är en möjlighet att få hjälp och stöd i sitt beslut att dricka mindre, innan skadorna blivit för stora. Alkoholhjälpen är även ett lättillgängligt alternativ till andra former av behandling och kan även bidra till att människor i tid söker hjälp för sitt beroende.

Det finns även många andra insatser som görs för att uppnå regeringens mål om en minskad totalkonsumtion av alkohol. Arbetet med att krogar inte överserverar, så kallad ansvarsfull alkoholservering är ett sådant exempel.

Regeringens Riskbruksprojekt är ett annat som innebär att vården vågar ta upp och tala om riskerna med för stor alkoholkonsumtion. Det görs av företagshälsovården och av primärvården på vissa håll i landet. Och via mödravårdscentralerna har man lyckats nå fram till gravida med information om riskerna för fostret av alkohol.

Alkoholhjälpen är ytterligare ett steg att solidariskt erbjuda alla individer som behöver stöd och hjälp att fatta kloka beslut. Att via webben få hjälp blir ett bra komplement till regeringens övriga insatser för att motverka alkoholmissbruk.

Det är bara den som själv vill dricka mindre som kan minska sitt drickande – ingen annan kan göra det åt en. Och nu finns hjälpen bara några musklick bort.

Dagens debattör

Maria Larsson (kd)

51 år, Gnosjö. Äldre-

och folkhälsominister.