Debatt

Vi behöver en social bostadskommission

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

DEBATT

Anders Lago, HSB: Vi måste få fram fler vettiga bostäder till vettiga priser

Anders Lago, HSB.
Anders Lago, HSB.

Dagens bostadssituation påminner om den vi hade för hundra år sedan. Då spred sig trångboddheten och antalet inneboende ökade. Precis som i dag var urbaniseringen kraftig och bostadsbyggandet för lågt.

Ja, bostadskrisen går igen. Och endast en bred kommission för att ta fram en ny social bostadspolitik kan lösa krisen. 

Den hopplösa bostadssituationen i början av 1900-talet var anledningen till att HSB bildades. Bostadskonsumenterna tog saken i egna händer. Politiken tog ansvar och en social bostadspolitik började ta form. I dag har vi helt andra förutsättningar. Det är inte längre möjligt för enskilda aktörer att ta den typen av samhällsbyggaransvar. Nu krävs andra slags gemensamma lösningar. 

Den stora brytpunkten för den sociala bostadspolitiken skedde i början av 90-talet när den statliga bostadspolitiken successivt avvecklas: stödet till nyproduktion slopades stegvis, andelen hushåll med bostadsbidrag har minskat markant och allmännyttans roll har urholkats.

Förändringarna var delvis nödvändiga, men avvecklingen följdes inte av någon ny politik. Regeringens mål för byggandet är att 250 000 bostäder ska stå klara 2020. Men de politiska verktygen för att nå dit är få. Regeringen får hålla tummarna för osannolikt långvarig superkonjunktur om målet ska uppnås.

Nyligen presenterade Handelskammaren och Veidekke en rapport som understryker behovet av en ny social bostadspolitik: inflyttningen till Stockholm består till stora delar av nyfödda, nyanlända och studenter. Grupper som generellt inte har råd med nybyggda bostäder. Finansiering till dagens bostadsbehov saknas. Och vi kan bara bygga bara bostäder till delar av befolkningen.  

Social housing, statligt subventionerade bostäder öronmärkta för ekonomiskt svaga hushåll, nämns allt oftare som lösning på problemet. Det vore ett misslyckande att gå tillbaka till ett socialt stigmatiserande system som Sverige arbetat sig bort ifrån under 1900-talet.

Istället behöver vi ställa hårdare krav på allmännyttan. De senaste tio åren har allmännyttan byggt 35 000 bostäder enligt SCB. Det duger inte. Självklart har även byggherrar, som HSB, ett stort ansvar. Vi behöver korta byggtiderna och införa mer industriellt byggande för att bli effektivare.

Men om det var enskilda aktörer som tog initiativet för hundra år sedan krävs nu att flera samarbetar och att staten tar ledartröjan. Bostadsminister Mehmet Kaplan skrev på DN debatt att staten ska ta ekonomiskt ansvar för att fler bostäder byggs. Det är ett bra besked, men för oss i branschen är det viktigt att snabbt få besked vad det innebär. Bostadsbyggande är långsiktigt och de ekonomiska frågorna är i dag lika viktiga som själva byggandet.

Sverige behöver en bred kommission för att ta fram en ny och långsiktig social bostadspolitik. Och den behöver agera snabbt. Vi behöver nya grepp för att få fram vettiga bostäder till vettiga priser. Representanter från partierna, byggbranschen, fastighetsägarna, bostadsrätterna och hyresgästerna behöver representeras. Kommissionen bör ledas av Mehmet Kaplan, för att få en direkt förankring till regeringen. 

Problemen är flera:

Hur får vi fler att klara av att finansiera sitt boende?

Hur får vi fler byggda bostäder?

Hur får vi ner priserna på nya bostäder?

Den sociala bostadskommissionen behöver titta på:

Hur kan kommunerna bedriva markpolitik för att stimulera vettiga bostäder till vettiga priser.

Det byggs för lite i många kommuner. Det gäller både allmännyttan och hanteringen av markupplåtelser.

Markpriserna har ökat kraftigt. Det begränsar byggandet och andelen som har råd med bostäderna som byggs.

Se över hela skattepaketet på bostäder: fastighetsskatt, flyttskatt, byggmoms, villkor för bosparande och stöd till bostäder för särskilda grupper.

Utveckla stödet till enskilda hushåll. Bostadsbidragen behöver ses över så att fler hushåll får ta del av det. Lånegarantier till enskilda hushåll behöver utredas.

Anders Lago,

förbundsordförande HSB

Publisert:

Aftonbladet

/

Debatt

/

HSB

ÄMNEN I ARTIKELN

HSB

Anders Lago

Bostadspolitik

Politik