ÅSIKT

Bostadsbrist krossar studenters drömmar

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.
DEBATT

Debattörerna: Studier är ett privilegium exklusivt för de med kontakter och kapital

Foto: Bostadsbristen är akut, i väntan på långsiktiga strukturella lösningar måste vi göra vad vi kan och vi måste göra det nu, skriver debattörerna.

DEBATT. Att få studera på universitet eller högskola är en fantastisk möjlighet att tillgodogöra sig kunskap och påverka sina framtidsutsikter. Förväntningarna på studietiden är höga, men för de cirka 40 000 personer (SCB) som nyligen blivit antagna till högskolor och universitet i Stockholmsregionen väntar nu en tuff tid.

Vi vill välkomna de antagna till Stockholm, en fantastisk stad. Tyvärr tvingas vi också välkomna dem till en havererad bostadsmarknad.

Kötiden för att få en hyresrätt genom bostadsförmedlingen är i snitt 8,2 år och enligt data från SBAB så behöver cirka 60 % av de unga mellan 20-29 år stöd av något slag från närstående för att kunna köpa en lägenhet.

Därmed har högre studier, vars tillgänglighet vi i Sverige tidigare varit stolta över, åter blivit ett privilegium exklusivt för de med kontakter och stort kapital.

Enligt en undersökning gjord av Sifo saknar var tredje ung mellan 18-30 år ett eget boende. Var femte person uppger också att det hindrat deras studie– och yrkeskarriär. Regeringens misslyckade bostadssamtal innebär att det nu inte bara saknas stöd för långsiktigt verkningsfulla reformer, utan också förslag som på kort sikt kan lindra bostadskrisen för oss unga. Vi måste utnyttja det befintliga beståndet så effektivt som möjligt, ett sätt är att öppna upp marknaden för hyresmäklare. Alliansen genomförande under sin tid i regering reformer för att öka incitamenten att hyra ut bostadsrätter i andra hand.

I Stockholm ledde det till att utbudet ökade med 22 %. Det är bra men inte tillräckligt. Det finns idag möjlighet att ta ut marknadsmässiga hyror för bostadsrätter på

andrahandsmarknaden, men det finns ingen bekväm och säker tjänst för förmedling av dem. Hyresmäkleri faller automatiskt under fastighetsmäklarlagen vilket bland annat innebär krav på utbildning, försäkring och registrering hos fastighetsmäklarinspektionen. Tjänsten som skulle kunna erbjuda hjälp med visningar, kontrakt, godkännande av föreningen och sidotjänster förhindras idag av en förordning som begränsar en hyresmäklare från att ta ut en ersättning om mer än 3000 kronor per förmedlad lägenhet.

Inte nog med att upphävandet av förordningen skulle kunna leda till ett ökat utbud genom att fler vill och vågar hyra ut, det skulle också skapa nya jobbtillfällen och på så sätt vara bra för samhället som helhet.

Dessutom måste vi möjliggöra för unga att efterfråga en större del av beståndet. Efterfrågan på ettor är stor men många unga kan också tänka sig att bo tillsammans med vänner vilket ökar köpkraften och möjligheten att efterfråga större lägenheter. Dagens lagstiftning är dock omodern och anpassad för att boende endast ska delas mellan äkta makar eller sambos. Lagen bör istället anpassas för att underlätta delandet av hyresrätt, bostadsrätt och äganderätt, oavsett relationen mellan de som avser bo där. Bostadsbristen är akut, i väntan på långsiktiga strukturella lösningar måste vi göra vad vi kan och vi måste göra det nu.

Det är inte rimligt att unga människor, som kämpat för sina betyg under många år i skolan och tillslut tagit sig in på drömutbildningen, ska tvingas tacka nej.

Ingen ska förhindras att nå sina drömmar för att Sveriges politiker står handfallna inför den bostadskris vi nu står mitt upp i.

John Backvid, ordförande Moderata Studenter Försvarshögskolan

Greta Eulau, ordförande Moderata Studenter Stockholms Universitet

Linda Jonsson, studerar fastighetsekonomi samt sammankallande för Moderata Studenters bostadspolitiska arbetsgrupp

Häng med i debatten och kommentera artikeln – följ Aftonbladet Debatt på Facebook.