Debatt

Nya fredsdiplomater för en säkrare värld

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

DEBATT

S och MP: Svenska diplomater ska fokusera på konfliktlösning och medling

Att investera i fredsbyggande och konfliktförebyggande är ett effektivt sätt att främja utveckling och motverka fattigdom. Nu satsar vi på specialinriktade diplomater fokuserade på konfliktlösning och medling, skriver debattörerna.
Att investera i fredsbyggande och konfliktförebyggande är ett effektivt sätt att främja utveckling och motverka fattigdom. Nu satsar vi på specialinriktade diplomater fokuserade på konfliktlösning och medling, skriver debattörerna.

DEBATT. Utan fred är mänsklig utveckling svår att tänka sig. Decennier av framsteg raseras lätt när ett krig väl bryter ut. De senaste åren har vi sett hur ett antal krig och konflikter blossat upp i världen, vilket bidragit till att antalet flyktingar nu är det högsta sedan andra världskriget. Därför tar regeringen nu initiativ till en ny satsning på fredsdiplomati, för att ytterligare stärka Sveriges arbete med att förebygga och stävja konflikter.

Krig och konflikter skapar först och främst ett enormt mänskligt lidande, men får också stora ekonomiska konsekvenser. Att bygga upp länder som drabbats av krig tar ofta en generation eller mer.

Ett fruktansvärt exempel på utveckling baklänges ser viSå ska bistånd just nu i Syrien, Över hälften av befolkningen har tvingats lämna sina hem, och av de som fortfarande bor kvar är 60 procent arbetslösa. Över 2 miljoner barn i Syrien går inte i skolan. Miljontals människor har kastats in i fattigdom.

Syrien är givetvis inte ensamt. Listan kan göras oroande lång över länder som befinner sig mitt i en allvarlig konflikt eller i ett skört tillstånd av postkonflikt. Länder som dessutom befinner sig i miljöer där konflikten snabbt kan sprida sig till grannländerna. Just därför måste världen bli bättre på att komma in tidigare med konfliktförebyggande åtgärder.

Att investera i fredsbyggande och konfliktförebyggande är ett effektivt sätt att främja utveckling och motverka fattigdom. Varje krona som satsas för att bygga mer fredliga och stabila samhällen innebär många sparade kronor i form av kostnader för krig och konflikter, humanitära insatser och flyktingströmmar.

Sverige har en lång tradition av att arbeta med fredsbyggande insatser i världen. Vi ska fortsätta och utveckla detta arbete, och särskilt jobba med att inkludera kvinnor som aktörer i fredsprocesser, vid fredsförhandlingar och i försoningsarbete. Civilsamhället spelar ofta en nyckelroll när det gäller att skapa väl fungerande samhällen och att hantera konflikter genom ickevåld.

Sedan början av 2000-talet stödjer Sverige fredsprocessen i Colombia genom en rad olika initiativ. Särskilt viktigt är vårt stöd till olika kvinnogrupper som arbetar med fredsfrågor. Colombia är ett bra exempel på hur kvinnors deltagande är en förutsättning för att bygga varaktig fred, gottgörelse och demokrati. Svenskt fredsarbete har här varit ett viktigt stöd till den positiva utveckling som vi nu ser i landet. 

Förra året tog Sverige ett viktigt steg i och med framtagandet och lanseringen av en ny Syrienstrategi som handlar om att med biståndet kunna agera proaktivt också i konflikthärdens grannområden för att motverka nya uppblossade konflikter. Den nya Syrienstrategin har väckt stor uppmärksamhet inom det internationella givarsamfundet genom sin innovativa och modiga utformning.

Som biståndsgivare har vi också en skyldighet att börja lägga mer fokus på konfliktförebyggande också i våra biståndsstrategier, vilket är en av anledningarna till att Sverige nu börjat arbetet med att ”konfliktsäkra” allt svenskt bistånd. Men ytterligare steg behöver tas.

Regeringen är därför glad att kunna presentera ett nytt svenskt initiativ för fredsdiplomati. Det handlar om en långsiktig satsning för att upprätta en grupp med specialinriktade diplomater fokuserade på konfliktlösning och medling.

Resurserna ska användas både till utbildning och kunskapshöjning, samt finansiering av diplomater som arbetar med konfliktlösning. Syftet är att Sverige genom detta ska stärka sin profil när det gäller att förebygga och stävja konflikter med icke-militära medel. Sverige har en lång tradition av att verka för fred i svåra miljöer, och ska nu växla upp det arbetet ytterligare.

Vi återkommer i budgeten i höst med resurser till denna satsning. Sverige ska ligga i framkant i det internationella fredsarbetet och bidra till det globala samhällsbygget.

Margot Wallström, utrikesminister (S)

Isabella Lövin, biståndsminister (MP)

Kenneth G Forslund, ordförande riksdagens utrikesutskott (S)

Pernilla Stålhammar, riksdagsledamot och talesperson bistånds- och säkerhetspolitik (MP)

Publisert:

Aftonbladet

/

Debatt

/

Biståndspolitik

ÄMNEN I ARTIKELN

Biståndspolitik

Isabella Lövin

Margot Wallström

Miljöpartiet

Socialdemokraterna

Syrien