Debatt

Asylsystemet måste fungera för hela EU

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

DEBATT

EU-kommissionen: Vi föreslår en strikt men rättvis standard för alla medlemmar

EU-kommissionär Dimitris Avramopoulos skriver i dag om kommssionens nya förslag till en plattform för en gemensam asylpolitik inom EU.

Foto: Magnus Wennman

DEBATT. När senare generationer läser om vår tid i historieböckerna vill vi att de ska se att EU och medlemsländerna höll ihop, visade medkänsla och hanterade flyktingkrisen på ett medmänskligt sätt.

EU-kommissionen har som prioritet att hantera flyktingkrisen. Förra året genomförde vi omedelbara åtgärder för att få krisen under kontroll – vi tredubblade vår närvaro i Medelhavet och kunde på så sätt rädda liv. Vi mobiliserade över tio miljarder euro från EU-budgeten som stöd till migrationspolitiken. Vi bekämpade kriminella nätverk av människosmugglare. Vi visade solidaritet genom att inom EU omplacera människor i störst behov av internationellt skydd. Turkiet har en viktig roll, och nu har EU i nära samarbete med Turkiet börjat omplacera flyktingar som kommit till Europa. Även ett nytt samarbete med Afrika har inletts för att ta tag i grundorsaken till migration. Vårt förslag om ett europeiskt gräns- och kustbevakningssystem godkändes snabbt och blir nu den länk som stärker EU:s yttre gränser.

Utöver att svara på de omedelbara behoven, lägger vi nu även grunden för en långsiktig europeisk migrationspolitik. Den här veckan lägger vi sista handen vid översynen av ett gemensamt asylsystem för EU. EU har bäst villkor i världen för asylsökande. De här principerna är integrerade i vår lagstiftning, men de tillämpas dåligt och de stora skillnaderna leder till att människor behandlas olika från land till land.

Reformen kommer att göra det möjligt att snabbt identifiera vem som verkligen har behov av internationellt skydd och vem som inte har rätt att stanna i ett EU-land. Vårt mål är att skapa ett gemensamt asylsystem som är generöst mot de mest utsatta men strikt mot dem som försöker missbruka det.

För att förhindra att nationella regeringar nedgraderar sina asylsystem för att göra dem mindre lockande än grannländernas, föreslår vi en strikt men rättvis EU-standard.

Vi behöver en migrations- och asylpolitik som fungerar för 28 EU-länder; en politik som skyddar 500 miljoner EU-invånares intressen och som visar asylsökanden medmänsklighet.

Migration påverkar alla EU-länder.

Sverige är inget undantag: förra året togs 163 000 asylsökande emot, 12,4 procent av det totala EU-antalet. Sverige var det första landet att ta emot omplacerade flyktingar från Italien och bidra med gränsvakter till EU:s yttre gränser. Sverige har bidragit med ett ovärderligt stöd till EU.

Varje EU-land måste vara en del av lösningen.

EU kan inte byggas på en grund som medlemsländerna inte stöder. Tvärtom – en bättre union kan bara byggas i samarbete med länderna, särskilt när tiderna är svåra. Från den grekiska skuldkrisen via flyktingkrisen till hoten mot vår säkerhet och oron som väckts genom Storbritanniens folkomröstning; alla 28 EU-länder har påverkats av den senare tidens kriser. Tillsammans måste vi göra mer i EU för att hantera den här typen av utmaningar.

Vi är fast beslutna att arbeta vidare för ett mer enat Europa, för ett bättre Europa, för ett Europa som tar tag i de stora frågorna – till exempel flyktingkrisen – tillsammans, men lämnar resten åt medlemsländerna. Det här är ett bra tillfälle att påminna oss om att EU har rest sig starkare ur sina kriser. Tillsammans är vi starkare än de utmaningar som vi ställs inför, och flyktingkrisen måste bli ett bevis på detta.

Dimitris Avramopoulos

EU-kommissionär

Publisert:

Aftonbladet

/

Debatt

/

Flyktingkatastrofen

ÄMNEN I ARTIKELN

Flyktingkatastrofen

EU

EU-kommissionen

Migration