ÅSIKT

Det är fakta – inte desinformation

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.
Anders Åkesson (C).
DEBATT

Socialdemokraterna Pia Nilsson och Jörgen Hellman skriver att uppgifterna om en vägslitageavgift - även kallad kilometerskatt - är desinformation. För att vinna stöd för den linjen försöker man påskina att jag gjort gällande att regeringen redan föreslagit en sådan avgift, när det egentligen rör sig om en pågående utredning.

I mina ögon är det ett desperat försök att flytta fokus från vad jag faktiskt skrev, nämligen att regeringens utredning i detta nu arbetar med en modell där kilometerskatten blir omkring 26 kronor per körd mil för lastbilstransporter.

Det är ofrånkomligen så att Socialdemokraterna och Miljöpartiet ställt sig bakom en kilometerskatt, tillsatt en utredning för densamma och nu ser utredningen ut att överväga ett fullständigt huvudlöst förslag som riskerar att slå ut landsbygden.

Det är inte desinformation, utan fakta.

Vidare stämmer inte något av påståendena den förträfflighet som Socialdemokraterna tycks se i kilometerskatten.

Att påstå att miljöpåverkan blir lägre om man inför en kilometerskatt är högst otroligt. Mer sannolikt är att transporterna fortsätter och att konsumenterna får betala extra för skatten.

Som grädde på moset fördyrar det arbetet med gröna bränslen, där skogsråvara som transporteras på landsbygden ofta är nyckeln.

Detsamma gäller påståendet om att man främjar konkurrensneutralitet och att motverka att svenska åkerier slås ut. En kostnadshöjning är rimligtvis känsligast för de som redan i dag har högst kostnader och längst avstånd, alltså svenska åkerier.

Anders Åkesson, infrastrukturpolitisk talesperson (C)

Häng med i debatten och kommentera artikeln – följ Aftonbladet Debatt på Facebook.

ARTIKELN HANDLAR OM