Debatt

Fäll regeringen så fort som möjligt

M-veteraner: Partiet måste lyssna på oss som varit med länge

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Moderaternas mål måste vara en gemensam Alliansbudget redan i vår. Om det visar sig omöjligt: Lägg ett moderat förslag till vårbudget som kan vinna en majoritet i riksdagen och få i gång en talmansrunda, skriver Margareta Olgart Holmberg och Peter Salomon.
Moderaternas mål måste vara en gemensam Alliansbudget redan i vår. Om det visar sig omöjligt: Lägg ett moderat förslag till vårbudget som kan vinna en majoritet i riksdagen och få i gång en talmansrunda, skriver Margareta Olgart Holmberg och Peter Salomon.

DEBATT

DEBATT. Att borgerliga partier indirekt har röstat för vänsterns budget är ofattbart. Detta har också försatt Nya Moderaterna i en svår situation. Men än är det inte för sent att agera. Fram till höstens partistämma finns ett tidsfönster att förbättra, renodla och förtydliga den politik som har försatt partiet i den situation som råder.

I det utvecklingsarbetet kan vi bara uppmana partiledningen till en sak: Förlita er på oss som har varit med länge!

Vi är en länk till dem som är 65 år och äldre – och som utgör 27 procent av alla röstberättigade. Det förhållandet ska ge oss större inflytande, och partistyrelsens beslut från i fjol var ett steg på vägen; att ”valsedeln skall som helhet på ett rimligt sätt avspegla väljarkåren vad avser ålder, mångfald, geografisk spridning och olika yrkesbakgrunder”.

I centrum för Moderata seniorers arbete står äldres valfrihet och anständiga marginaler för att klara boende och uppehälle. För att få gehör i dessa frågor, och för att inte förbises, sätter vi alltid dessa frågor i ett större sammanhang. Och vi gör det i kraft av den visdom och erfarenhet som vi samlat på oss efter ett liv i samhälle, näringsliv och politik.

Vår helhetssyn utgår från två ”unique selling points”, de två områden där partiet har sin unika styrka.

1. Först och främst arbetar Moderaterna för att regeringen är avsatt redan innan valet 2018. Dess skadliga politik och skattehöjningar är värre än en period av politisk osäkerhet. Det börjar med en gemensam Alliansbudget redan i vår. Om det visar sig omöjligt: Lägg ett moderat förslag till vårbudget som kan vinna en majoritet i riksdagen och få i gång en talmansrunda. Syftet är att få en regering som fram till valet kan utöva verkställande makt byggd på Alliansens politik.

2. För det andra pekar partiet ut områden där besparingar ska göras för att få resurser till prioriterade reformer, som stärkt försvarsförmåga, högre löner till undersköterskor i äldreomsorgen och poliser, lägre skatt på pensioner och avtrappad flyttskatt. Vi skulle börja med att granska och dra ner på de 27 miljarder som ges i bidrag till företag, miljarder som, enligt riksrevisionen, inte ger någon bevisbar tillväxt.

När Anders Fogh Rasmussen intervjuades av Fredrik Reinfeldt i SVT framkom hur Venstre lyckades vinna danskarna för sin politik. Han pekade bland annat på hur de höll sig till fem mycket konkreta propåer.

Om Moderaterna skulle ta efter denna framgångsrika taktik behöver ovanstående två punkter kompletteras med ytterligare tre mål som en stor del av väljarkåren vill att vi arbetar mot:

Alla brott utreds och beivras. Rättssamhället ska fungera likadant överallt. För att nå dit skulle vi börja med att höja lönerna för poliserna i frontlinjen och öka synligheten på gator och torg. Sedan skulle vi återinföra systemet med beredskapspoliser och ge polisen nödvändiga verktyg, resurser och numerär.

Stopp för dysfunktionella och kravlösa myndigheter. Det innebär att säkerställa att myndigheter, landsting och kommuner fokuserar på sina huvuduppgifter samt utövar verkningsfull tillsyn.

Ökat antal kvalificerade jobb på arbetsmarknaden som drar med sig andra typer av anställningar. Denna arbetslinje utgår från att konkurrens leder till export som skapar tillväxt, jobb, skatteintäkter och välfärd. Vi skulle börja med att tillåta amerikanska och andra elituniversitet att öppna filialer i Sverige och att göra fler människor anställningsbara genom utbildningsplikt för bidragstagare.

Vi inser att det krävs hårt och långvarigt arbete att nå dessa mål. Men väljarna frågar inte efter långa listor med förslag, som de 94 förslag för tillväxt som en av partiets reformgrupper i Stockholm har listat. De vill ha tydliga mål och veta vad vi lovar att göra.

Målen måste uppfattas som realistiska och genomförbara – ”150 000 enkla jobb” är inte vad framtidens Sverige behöver.

Vi uppmanar partiet att använda tiden fram till stämman att bestämma vad som är viktigast för Moderaterna, och att försäkra oss om att vår politik råder bot på samhällsproblemen.


Margareta Olgart Holmberg
Peter Salomon


Häng med i debatten och kommentera artikeln – följ Aftonbladet Debatt på Facebook.

Publisert:

Aftonbladet

/

Debatt

/

Spelet om regeringsmakten

ÄMNEN I ARTIKELN

Spelet om regeringsmakten

Moderaterna

Politik