Vi måste skriva under förbud mot kärnvapen

100 S-profiler: Vårt budskap till kongressen är tydligt

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Färska siffror visar att bland S-väljare är 87, 8 procent för ett svenskt undertecknande av FN:s kärnvapenförbud. Kongressen måste fatta beslut som leder till att vi socialdemokrater ställer oss på rätt sida av historien, skriver Annika Strandhäll, Jens Orback, Birgitta Dahl, Lena Hjelm-Wallén, Ingela Thalén, Ulf Bjereld, Margareta Winberg, Pierre Schori, Veronica Palm, Thage G Peterson, Wanja Lundby-Wedin, Anna-Greta Leijon och 88 andra S-profiler.
Färska siffror visar att bland S-väljare är 87, 8 procent för ett svenskt undertecknande av FN:s kärnvapenförbud. Kongressen måste fatta beslut som leder till att vi socialdemokrater ställer oss på rätt sida av historien, skriver Annika Strandhäll, Jens Orback, Birgitta Dahl, Lena Hjelm-Wallén, Ingela Thalén, Ulf Bjereld, Margareta Winberg, Pierre Schori, Veronica Palm, Thage G Peterson, Wanja Lundby-Wedin, Anna-Greta Leijon och 88 andra S-profiler.

DEBATT. En lång tradition av ned- och avrustning, fred och frihet har alltid varit en hörnsten inom svensk socialdemokrati och arbetarrörelse.

Vårt budskap till kongressen är tydligt: vårt parti ska även fortsättningsvis vara en kraft i denna kamp och ett undertecknande av FN:s kärnvapenförbud bör således ske skyndsamt.

Alva Myrdal, Inga Thorsson, Olof Palme och Maj Britt Theorin har alla fått internationellt genomslag för sina idéer och sin kamp för en värld fri från kärnvapen. Anna Lindh talade på Olof Palmes begravning. Hon sa:

”Vi som är unga vill tro på framtiden. Och i en tid då ångesten över ett hotande kärnvapenkrig växer och när många unga ser med fruktan på framtiden, då tog Olof Palme vår rädsla på allvar och förvandlade den till framtidstro och handlingskraft. Han ledde oss i kampen för avspänning, nedrustning och fred. Tack Olof Palme, för att din kamp för framtiden hjälpte oss att tro på den.”

Detta är ett arv vi som rörelse vill förvalta. För Annas, Alvas, Ingas, Olofs och Maj Britts skull, men allra mest för att de som är unga nu ska slippa känna fruktan inför framtiden.

Något som de dessvärre gör, med ett överhängande klimathot, en pandemi och en orolig omvärld. Lösningen på dessa vår tids ödesfrågor är gemensam. Den ser inte landsgränser.

Kärnvapenhotet kan tyckas avlägset i vår tid, men faktum är att hotet är på samma höga nivå nu igen som det var under kalla krigets mitt.

Icke-spridningsavtalet (NPT) kom till för drygt 50 år sedan för att trappa ned kärnvapenupprustningen. Men kärnvapenländerna har tvärtom blivit fler och kärnvapenarsenalerna har ökat.

Sveriges strategiskt viktiga försvarssamarbeten eller det fortsatta nedrustningsarbetet inom NPT motsäger inte anslutning till kärnvapenförbudet.

Tvärtom är ett undertecknande av förbudskonventionen en naturlig fortsättning för att främja svensk säkerhet. 86 länder har hittills skrivit under och alltfler länder, däribland vårt Nato-grannland Norge börjar inse vikten av förbudet.

Det kanske främsta Natolandet av dem alla, USA, har under Bidens presidentskap till och med sagt att de ska se över sitt eget innehav av kärnvapen.

En socialdemokratiskt ledd regering måste inta en position som gör att vi kan aktivt påverka den för oss så viktiga fråga.

Vi vill mana vår egen kongress att skärpa kraven och tydligt ställa sig bakom ett förbud mot kärnvapen.

Olof Palme sa i ett nedrustningstal till FN 1982:

”Det sägs ibland att den uppseendeväckande retoriken hos folkrörelser behöver balanseras upp av statsmannamässig realism. Dessa dagar känner jag snarare att den statsmannamässiga retoriken behöver balanseras av den handfasta realismen hos vanligt folk som har kommit att förstå vad ett kärnvapenkrig skulle innebära och som kräver praktisk handling för att undvika det”.

Och sällan har svenska folket varit så eniga gällandes ett möjligt politiskt beslut. Olof Palmes Internationella Center har flera år i rad bett Sifo ta reda på vad svenska folket anser om kärnvapenförbudet.

Nära nio av tio stöder kärnvapenförbudet och vill att Sverige skriver under. Oavsett vilket av riksdagens partier man röstar på finns en överväldigande majoritet som är för ett svenskt undertecknande.

Årets helt färska siffror visar dessutom att bland socialdemokratiska väljare uppgår stödet för ett svenskt undertecknande till 87, 8 procent.

Kongressen måste fatta beslut som leder till att vi socialdemokrater ställer oss på rätt sida av historien och fortsätter arbetet med att avskaffa kärnvapen.

Vårt arbete behövs för att de som är unga nu ska kunna ha en framtid att tro på.


Birgitta Dahl, fd statsråd och talman
Bo Toresson, fd partisekreterare för Socialdemokraterna
Evert Svensson, tidigare riksdagsledamot
Gunnar Lassinanti, tidigare ämnesansvarig vid Arbetarrörelsens fredsforum och Palmecentret
Hans Josefsson, tidigare förbundssekreterare Socialdemokrater för tro och solidaritet
Henrietta Serrate, regionråd
Ingela Thalén, fd statsråd
Kenneth Johannesson, ordförande socialdemokraterna i Arvika
Lena Hjelm-Wallén, fd statsråd
Madeleine Göransson, styrelseledamot S-kvinnor i Skåne
Malin Lauber, kommunalråd
Margareta Winberg, fd statsråd
Marita Ulvskog, ordförande Olof Palmes Internationella center
Mathias Tegnér, riksdagsledamot
Pierre Schori, fd statsråd, ordförande Olof Palmes Minnesfond
Tajma Sisic, kongressombud
Thage G Peterson, fd statsråd
Ulf Bjereld, tidigare ordförande för Socialdemokrater för tro och solidaritet
Wanja Lundby-Wedin, Kyrkostyrelsens 1:a vice ordförande
Viola Furubjelke, tidigare riksdagsledamot och ambassadör
Jens Orback, fd statsråd
Veronica Palm, fd riksdagsledamot
Carl Lindberg, 1:e vice ordförande kommunfullmäktige i Uppsala
Tomas Magnusson, tidigare ordförande i Svenska freds- och skiljedomsföreningen
Anna-Greta Leijon, fd statsråd
Ingalill Bjartén, S-kvinna och fredsaktivist
Jasmine Bladelius, ordförande Unga Örnar
Daniel Vencu Velasquez Castro, förbundssekreterare Unga örnar
Anders Bjurner, tidigare diplomat
Berit Rollén, tidigare statssekreterare, generaldirektör och landstingsdirektör
Börje Ljunggren, tidigare diplomat
Monica Sundström, tidigare statssekreterare kommunikationsdepartementet
Karin Rudebeck, tidigare statssekreterare finansdepartementet
Klas Corbelius, ledamot i förbundsstyrelsen för Socialdemokrater för tro och solidaritet
Ingela Ekberg, ledamot i förbundsstyrelsen för Socialdemokrater för tro och solidaritet
Karina Cubilla, kongressombud Stockholms stad
Moa Sahlin, kongressombud Stockholms stad
Staffan Lindström, kongressombud Göteborg
Jakob Wagner, kongressombud Stockholms stad  
Gabriella Lavecchia, ordförande Seko
Johanna Nyman, ordförande Rebella
Evin Incir, Europaparlamentariker
Mia Sundelin, tidigare ordförande HBT-S
Alize Hugozon, ordförande HBT-S Linköping
Magnus Manhammar, riksdagsledamot
Elin Gustafsson, vice ordförande S-kvinnor
Sultan Kayhan, riksdagsledamot
Dag Larsson, riksdagsledamot
Thomas Kronståhl, riksdagsledamot
Thomas Hammarberg, riksdagsledamot
Johanna Haraldsson, riksdagsledamot
Elin Lundgren, riksdagsledamot
Laila Naraghi, riksdagsledamot
Anders Österberg, riksdagsledamot
Björn Petersson, riksdagsledamot
Johan Büser, riksdagsledamot
Kadir Kasirga, oppositionsborgarråd i Stockholms stad
Annika Strandhäll, ordförande S-kvinnor
Nina Unesi, förbundssekreterare S-kvinnor
Lisa Nåbo, ordförande SSU
Diyar Cicek, förbundssekreterare SSU
Malin Malm, ordförande S-studenter
Henrik Svensson, förbundssekreterare S-studenter
Sara Kukka-Salam, ordförande Socialdemokrater för tro och solidaritet
Jesper Eneroth, gruppledare för Socialdemokraterna i Kyrkomötet
Agna Beslija, ordförande S-kvinnor i Växjö
Ann Louise Levau, S-kvinna och fredsaktivist
Anna Ardin, ordförande Hjärta – troende socialdemokrater i Stockholm
Anna Sundström, generalsekreterare Olof Palmes internationella center
Anna Karin Hammar, styrelseledamot Olof Palmes Minnesfond
Anton Cesar, ordförande Socialdemokraterna i Alingsås
Bengt Säve-Söderbergh, tidigare ambassadör och statssekreterare
Hélene Sevastik, förbundssekreterare Socialdemokrater för tro och solidaritet
Daniel Andersson, förbundsordförande HBT-S
Emilia Wikström Melin, vice förbundsordförande HBT-S
Jimmy Stenman, förbundsstyrelseledamot HBT-S
Mathias Persson, förbundsstyrelseledamot HBT-S
Ewelina Edenbrink, förbundsstyrelseledamot HBT-S
Jessica Ekerbring, förbundsstyrelseledamot HBT-S
Andreas Saleskog, förbundsstyrelseledamot HBT-S
Madelaine Vilgren, förbundssekreterare HBT-S
Mikael Leyi, generalsekreterare SOLIDAR
Monica Widman Lundmark, tidigare förbundssekreterare ABF
Bo Sundbäck, nätverket aktivister för fred
Johannes Fransson, ledamot kyrkomötet, Kristinehamn
Janette Olsson, förbundsstyrelsen S-kvinnor
Yvonne Karlén, förbundsstyrelsen S-kvinnor
Vivianne Macdisi, förbundsstyrelsen S-kvinnor
Ida Ekeroth Clausson, förbundsstyrelsen S-kvinnor
Susanne Pettersson-Graff, förbundsstyrelsen S-kvinnor
Matilda Sundquist Boox, förbundsstyrelsen S-kvinnor
Monica Fällström, förbundsstyrelsen S-kvinnor
Sofia Skönnbring, förbundsstyrelsen S-kvinnor
Ann-Christin Ahlberg, förbundsstyrelsen S-kvinnor
Camilla Egberth, förbundsstyrelsen S-kvinnor
Britt Sandström, vice gruppledare S i kyrkomötet
Mats Ludvigsson, kyrkomötesledamot
Sofija Pedersen Videke, kyrkomötesledamot
Mariya Voyvodova, kommunfullmäktige i Göteborg
Georg Andersson, fd statsråd


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.

Publisert:

LÄS VIDARE