Debatt

Modeller: Vi har fått nog av sjuka ideal

Debattörerna: Vi vill inte längre se unga tjejer pressas av förvrängda skönhetsideal

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Vi har upplevt skönhetsidealen på nära håll som modeller i Sverige och utomlands. Vi kan vittna om en värld där allt kretsar kring bilden av det ouppnåeliga, skriver debattörerna. 3D-modellerna visar en genomsnittlig modells kropp (hos Sveriges största agenturer) och en genomsnittlig svensk kvinnas kropp.
Vi har upplevt skönhetsidealen på nära håll som modeller i Sverige och utomlands. Vi kan vittna om en värld där allt kretsar kring bilden av det ouppnåeliga, skriver debattörerna. 3D-modellerna visar en genomsnittlig modells kropp (hos Sveriges största agenturer) och en genomsnittlig svensk kvinnas kropp.

DEBATT

DEBATT. Psykisk ohälsa bland ungdomar i Sverige har ökat under en lång tid. Unga tjejer är särskilt drabbade, där hela 57 procent av landets 15-åriga tjejer lider av psykiska eller somatiska besvär, enligt Folkhälsomyndighetens årliga rapport om folkhälsan i Sverige. Allt högre krav från samhället pekas ut som en viktig orsak.

Varför lyckas inte det svenska samhället komma den yngre generationen till undsättning? Problematiken är förvisso komplex, men det duger inte som förklaring. Det finns konkreta faktorer som har en direkt inverkan på psykisk ohälsa - och som går att bekämpa.

De skeva skönhetsidealen är en sådan.

Ett snedvridet ideal kan vara en faktor som bidrar till att ungdomar hamnar i allvarliga tillstånd som ätstörningar och andra psykiatriska tillstånd som ångest, depression samt självskadebeteende. Ungdomar som besöker barn- och ungdomspsykiatrin beskriver ofta tankar och känslor av att inte leva upp till egna och andras förväntningar kring den egna kroppens utseende samt funktion.

En ny undersökning bland svenska tjejer i åldern 15 till 25 år gjord av Response Analyse i samarbete med Novus på uppdrag av Kari Traa, visar att de rådande skönhetsidealen är en bidragande orsak till att många tjejer i Sverige mår dåligt.

72 procent av de tillfrågade önskar att de hade bättre självkänsla, och 84 procent jämför sin egen kropp med modellers kroppar. 95 procent upplever en press från samhället kring hur unga tjejer ska se ut, och 87 procent anser att modeindustrin är orsaken till denna press.

Tre av oss har fått uppleva dessa ideal på nära håll i yrket som modell, både i Sverige och utomlands. Vi blev scoutade som tonåringar, och kan vittna om en värld där allt kretsar kring bilden av det ouppnåeliga.

Vi har blivit tillsagda att banta, trots att vi tidigare lidit av ätstörningar. Vi har kallats ”för feta” för att fotograferas och uppmanats att ta graviditetshormoner för att gå ned i vikt. Vi har arbetat över 12 timmar per dag utan mat flera dagar i veckan, övervakats av matvakter och blivit vägda varje morgon.

Samtidigt som vi och många andra modeller successivt brutits ned till utsvultna och självföraktande klädhängare, har vi varit förebilder för många andra tjejer. De har sett oss i magasin, följt oss på sociala medier och inspirerats av oss, utan att förstå att allt bara är en fasad.

Vetskapen om att unga tjejer beundrat oss enbart för att vi kämpat med att passa in i ett snedvridet ideal har varit betungande. Vi kan inte stå bakom sådana här ideal, och vill inte längre bidra till att de sprids bland unga tjejer. Nu tänker vi använda våra erfarenheter för att göra skillnad.

Hela samhället måste agera. Länder som Danmark och Frankrike har försökt bekämpa de osunda skönhetsidealen genom lagstiftning, etiska regelverk och förbud mot vissa typer av reklam. Sådana insatser skickar viktiga signaler, men räcker inte för att på riktigt förändra skönhetsidealen i samhället.

Den svenska modebranschen, med Swedish Fashion Council i spetsen, har redan tagit tag i frågan och arbetar nu på ett etiskt regelverk som hela branschen ska kunna ställa sig bakom. Det är ett viktigt och positivt första steg mot sundare ideal, men för att nå ändå fram måste även politiker, medier och konsumenter ta ställning och aktivt främja sunda värderingar.

Att som politiker hota med lagstiftning ger kanske inte fler röster i dag.

Att som media använda bilder på hälsosamma modeller och avstå från att skriva om exempelvis bantningstips kanske inte ger lika mycket trafik i dag.

Att som privatperson lägga upp en selfie som speglar verkligheten i stället för en fejkad fasad av perfektion ger kanske inte lika många likes i dag.

Men för att nå sundare ideal i morgon måste vi alla agera i dag.

Vi vill inte längre se på när unga tjejer fysiskt och psykiskt pressas av det förvrängda skönhetsideal som tillåtits spridas.

Vi vill se konkreta förändringar. Därför uppmanar vi hela svenska samhället att en gång för alla slå fast vilka ideal som ska premieras. Det står mellan dagens sjuka ideal som leder till psykisk ohälsa, eller sunda ideal som främjar hälsa och välbefinnande.

Det borde vara ett enkelt val.

Sissel Himle

Ellinor Bjurström

Emma Elsässer

Jennifer Larsén

Wilhelm Kugelberg

Häng med i debatten och kommentera artikeln – följ Aftonbladet Debatt på Facebook.

Publisert:

Aftonbladet

/

Debatt

/

Mode

ÄMNEN I ARTIKELN

Mode

Skönhet

Ätstörningar

Ellinor Bjurström

Jennifer Larsén

Psykisk ohälsa

Debatt