ÅSIKT

Sluta tänka som en jurist, Anna Ekström

Slutreplik från skolexperter om betydelsen av nationella prov i den svenska skolan

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.
Foto: Thinkstock
Skolexperterna anser att ministern Anna Ekström (lilla bilden) har fel om den betydelse nationella proven kan få med nya förslaget: ”Tänker man som en jurist och inte som en pedagog, kan förslaget verka vettigt. Men för oss är det omöjligt att inte se riskerna.”
DEBATT

SLUTREPLIK. Redan i dag väger lärarna in de nationella proven i betygen.

Vari består ”särskilt beaktas” om det inte betyder styrande?

Vi vet att nationella proven redan tas under beaktande av lärare. En lagförstärkning kommer i praktiken leda till att de nationella proven styr betygen, om inte extrema skäl motsäger detsamma.

Tänker man som en jurist och inte som en pedagog, kan förslaget verka vettigt. Men för oss är det omöjligt att inte se riskerna.

Vi bejakar Anna Ekströms vilja att skydda lärare från att bli utsatta för påtryckningar från oseriösa skolaktörer eller föräldrar som vill förhandla fram ett nytt betyg för sina barn.

Vi bejakar hennes vilja att skapa rättssäkra betygssystem för elever. Men starkare styrning av nationella prov är inte lösningen.

Det som behövs är ett helhetsgrepp som stöttar elevernas lärande och som grundas på forskning.

En elevs kunnande är mer än bara det som kan fångas i ett test. Ministerns förklaring fråntar inte den tydliga signal lagförändringen skulle innebära: Att 24 timmars provskrivning ska trumfa 2000 timmars lektioner när en niondeklassare får slutbetyg.

Vi hoppas och tror att detta rättas till innan förslaget blir till ett skarpt förslag som Riksdagen ska ta ställning till.

Skapa inte en skola där eleverna endast blir duktiga på att skriva prov. Låt elever och lärare tillsammans skapa en kunskapsskola värd namnet.


Christian Lundahl, professor i pedagogik, Örebro universitet
Anders Jönsson, Professor i didaktik, Högskolan Kristianstad
Alli Klapp, universitetslektor Göteborgs universitet
Julia Lindh, förbundsordförande, Sveriges elevråd, SVEA
Johanna Jaara Åstrand, ordförande Lärarförbundet


Häng med i debatten och kommentera artikeln – följ Aftonbladet Debatt på Facebook.