Låt mannen ta barnen – du behövs på jobbet

Debattören: Om samhället ska drivas framåt behövs fler kvinnor i företag och forskning

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Elin Helander: Hade fler kvinnor valt att stanna kvar på sina arbeten, fått forskningsbidrag och fått företagskapital hade vi förmodligen kunnat bota fler sjukdomar och sett teknik användas i branscher på annat sätt än i dag och företag hade varit mer lönsamma.
Elin Helander: Hade fler kvinnor valt att stanna kvar på sina arbeten, fått forskningsbidrag och fått företagskapital hade vi förmodligen kunnat bota fler sjukdomar och sett teknik användas i branscher på annat sätt än i dag och företag hade varit mer lönsamma.

DEBATT. Kvinnor väljer i större utsträckning än män att stanna hemma med barn när de är sjuka, de väljer att gå ned i arbetstid för att ta ett större ansvar i hemmet eller att stanna hemma på heltid vid familjebildning.

Samtidigt drabbas kvinnor som arbetar av könsdiskriminering vilket försvårar deras karriärer. Detta behöver förändras. Sammantaget leder det till att Sverige går miste om viktig kompetens.

Statistiska centralbyråns rapport ”På tal om kvinnor och män. Lathund om jämställdhet 2016” visar att drygt 80 procent av föräldrapenningdagarna som tas ut när barnen är små används av kvinnan hos par som lever i heteroförhållanden.

Detta leder till sämre ekonomiska förutsättningar för kvinnor som senare i livet får ut mellan ca 60–73 procent av vad en man får ut i pension visar samma rapport. Men konsekvenserna drabbar inte bara den enskilde individen utan även samhället. 

Kvinnor behövs för att driva Sverige framåt. Sveriges regering har nyligen beslutat om en ändring i högskoleförordningen för att skapa tydligare och säkrare anställning och karriärstruktur. Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning, säger i pressmeddelandet att det annars finns en risk att kvinnor väljer bort en akademisk karriär vilket är slöseri med kompetens för Sverige. 

Att inte de bästa väljer att stanna kvar på arbeten på grund av förutsättningar som missgynnar kvinnor är ett stort problem – vi får således bara 50 procent av kompetenspoolen att plocka från.

Kvinnors perspektiv behövs inom forskning och teknik- och finansbranschen, för att nämna några områden.

Amerikanska MSCI, med flera, har gjort kartläggningar som visar att företag som har både kvinnor och män på ledande positioner går med mer vinst. Men flera undersökningar visar samtidigt att kvinnor missgynnas i karriären. 

Sverige har i dag en oskälig löneskillnad mellan könen på sex procent visar kartläggning av SCB. Utredning gjord av Delegationen för jämställdhet i högskolan visar att det inte råder jämställdhet inom akademi och forskarvärlden och att de insatser som gjorts inte har givit de resultat man hoppats på. Kvinnor missgynnas även när de söker statligt kapital för nyföretagande visar forskning från Luleå tekniska universitet.

Att kvinnor konsekvent missgynnas är ett stort problem. Det går bara att spekulera kring den innovationskraft Sverige går miste om.

Hade fler kvinnor valt att stanna kvar på sina arbeten, fått de forskningsbidrag de hade rätt till, och fått det företagskapital de förtjänade hade vi förmodligen kunnat bota fler sjukdomar, kommit längre med forskning om sjukdomar som vanligen drabbar kvinnor och det i dag forskas för lite på, vi hade sett teknik användas i branscher på ett sätt vi inte ser i dag och företag hade varit mer lönsamma.

Fler kvinnor som arbetar, driver företag och forskar behövs för att driva samhället framåt. 

För att förändra hur det ser ut i dag behöver dessa perspektiv tas i beaktande när man inom familjen delar upp familjeansvaret.

Förutsättningarna för kvinnor att driva sina visioner framåt behöver bli bättre.

Det är en högst rimlig begäran att det ska vara lika lätt för kvinnor och män att göra karriär i Sverige i dag, och att vi ska ha lika mycket betalt för arbetet.


Elin Helander, forskningsansvarig på Dreams och grundare till forskningsinitiativet Moneymind


Häng med i debatten och kommentera artikeln – följ Aftonbladet Debatt på Facebook.

Publisert:

LÄS VIDARE