Ska miljardvinster gå före vårdpersonalen?

Kommunal: Därför varslar vi om strejk i den privata vården

Publicerad:
Uppdaterad:

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Foto: TT
De sex största vård- och omsorgsjättarna gjorde tillsammans vinster på 1,5 miljarder kronor förra året. Det är uppenbart att de sätter vinsterna framför medarbetarnas löner och villkor, skriver Tobias Baudin och Lenita Granlund.

DEBATT. Nu tvingas Kommunal varsla om strejk för att undersköterskorna i privat vård och äldreomsorg ska få samma löneökningar som kollegorna inom kommuner, landsting, kooperativ och ideell verksamhet redan har fått.

Uppenbart är att de stora företagen inom privat vård och omsorg sätter vinsterna framför medarbetarnas löner och villkor.

Efter intensiva förhandlingar kan vi konstatera att arbetsgivarna i Almega Vårdföretagarna inte vill ge den viktiga gruppen undersköterskor den extra lönesatsning som redan har förhandlats fram med alla andra arbetsgivare i branschen.

Detta är anmärkningsvärt.

I april i år kom Kommunal och Sveriges Kommuner och landsting, SKL, överens om en extra lönesatsning på undersköterskorna utöver det så kallade märket. Avtalet med SKL var ett historiskt steg mot mer jämställda löner och ett viktigt erkännande av undersköterskornas kompetens och deras centrala funktion för vår gemensamma välfärd.

Det är självklart att denna satsning även ska gälla de undersköterskor som arbetar i privat vinstdrivande vård och omsorg.

Men Vårdföretagarna säger nej och har vägrat att diskutera en extra lönesatsning på undersköterskorna utan att villkora den med kraftiga villkorsförsämringar för både undersköterskor och andra yrkesgrupper.

Kommunal kan självklart inte acceptera att vårdbiträdet på äldreboendet ska drabbas av sämre arbetsvillkor och utebliven löneförhöjning för att kollegan som är undersköterska ska få högre lön.

Detta har också alla andra arbetsgivarorganisationer inom området förstått och respekterat. I praktiken kräver de att medlemmarna kompenserar sina löneökningar genom försämrade villkor i kollektivavtalen.

Lika ovilliga som Vårdföretagarna varit att diskutera en extra satsning på undersköterskornas löner, lika hårdnackat nekar de till samtal om förbättringar i villkoren med syfte att ge de anställda drägligare och ur hälsoaspekten mer hållbara arbetstider när det gäller förläggning av jourtid.

Det här är arbetsgivare som representerar några av de mest lönsamma företagen inom vård och omsorg. De sex största vård- och omsorgsjättarna gjorde tillsammans vinster på 1,5 miljarder kronor förra året. Och nu vill de skapa sig en gräddfil.

De kommer i praktiken kunna konkurrera ut andra aktörer genom underbud samtidigt som de ökar sina vinster ännu mer. Men inte genom att konkurrera med förbättrad verksamhet – utan genom sämre löner och villkor än hos kommuner, kooperativa företag och ideella aktörer.

Vill företagen ha personal som tryggar god kvalitet och kontinuitet inom vård och omsorg är det nödvändigt att uppvärdera och erkänna deras yrkeskunnande. Behovet av kompetent och utbildad personal kommer dessutom att öka när en allt äldre befolkning ska få god vård och omsorg.

Enligt SCB behöver det rekryteras 160 000 undersköterskor till 2035. Vi behöver snarare kraftsamla för att behålla kvalificerade medarbetare i branschen och attrahera unga människor till yrket – och då måste lönerna och villkoren bli bättre.

Det är svårt att se någon annan anledning till deras agerande än vinstintresset.

Hur ska arbetsgivarna i Almega Vårdföretagarna klara konkurrensen om yrkesskickliga undersköterskor utan att följa de avtal som deras konkurrenter inom den offentligt finansierade omsorgen redan har ställt sig bakom?

Kommunal ser inte någon annan utväg än att varsla om konflikt för medlemmar anställda inom de privata företagen, bland annat Aleris, Attendo och Vardaga. I ett första skede gäller det strejk och nyanställningsblockad över hela landet. Stridsåtgärderna bryter ut den 13 december.

Personalen inom privat verksamhet utför ett precis lika viktigt och värdefullt jobb som kollegorna inom offentligt finansierad vård och omsorg. Menar Vårdföretagarna allvar med att erbjuda en bra äldreomsorg och vård med god kvalitet är det på tiden att man ger personalen schyssta villkor. Nu är det upp till bevis!


Tobias Baudin
Lenita Granlund


Häng med i debatten och kommentera artikeln – följ Aftonbladet Debatt på Facebook.

Publicerad:
ARTIKELN HANDLAR OM