Det räcker inte med fina ord, Löfven

Replik från Moderaternas Elisabeth Svantesson om hårdare krav på nyanlända

Publicerad:

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Foto: Carolina Byrmo
Regeringen borde ha agerat för länge sedan, menar Elisabeth Svantesson (M) som menar att ställa krav är att bry sig.

REPLIK. Socialdemokraterna öppnar för att lägga om sin politik i april; det är välkommet. Hittills har deras jobbpolitik varit ett misslyckande sett till exempelvis traineejobb, extratjänster och utbildningskontrakt. Samtidigt ser vi omfattande integrationsproblem här och nu. Och Sverige behöver mycket mer än fina ord från Stefan Löfven och Magdalena Andersson.

Hur vi möter nyanlända deras första tid i Sverige spelar en stor roll för vilken tilltro som skapas för det svenska samhället och för viljan att anpassa sig till det. Varje dag utan arbete innebär ett steg mot isolering och utanförskap. Att ställa krav är att visa den som är ny i Sverige att här räknar vi med att alla ska bli en del av samhället och vara med och bidra. Därför vill vi moderater införa obligatoriskt samhällsorientering med ett test.

Det får aldrig löna sig mer att ta emot bidrag än att arbeta. Därför vill vi se ett bidragstak. Utgångspunkten ska vara att hushåll utan skattepliktig inkomst maximalt ska kunna få 75 procent av lägstalön och bostadsbidrag i samlade bidrag.

Att lära sig det svenska språket är en förutsättning för att komma in i samhället. För att få permanent uppehållstillstånd i Sverige ska det krävas ett aktivt deltagande i svenskundervisning i de fall man inte har jobb och egen försörjning.

Många nyanlända kvinnor isoleras i hemmet. Så kan vi inte ha det i Sverige.Vi vill bland annat införa hembesök från socialtjänsten hos dem som mottar försörjningsstöd, inte minst just för att fånga upp kvinnors situation.

Det tar i dag nio år innan hälften av de nyanlända jobbar. Utvecklingen går åt fel håll. Socialdemokraterna flaggar för att börja ta integrationsproblemen på allvar i april. Det är otillräckligt. Regeringen borde ha agerat för länge sedan.


Elisabeth Svantesson, 2:e vice ordförande och arbetsmarknadspolitisk talesperson (M)

Publicerad: