Nej, vi ska inte skapa fler problemområden

SD: Nya bygglagen låter flyktingpolitiken gå före medborgarnas behov

Publicerad:
Uppdaterad:

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Roger Hedlund (SD) är kritisk till tidsbegränsade bygglov: ”Lagändringen innebär att bostäder kan placeras utanför ditt hus utan att kommunen behöver ta hänsyn till dig som blivande grannes intresse”.
Foto: TT
Roger Hedlund (SD) är kritisk till tidsbegränsade bygglov: ”Lagändringen innebär att bostäder kan placeras utanför ditt hus utan att kommunen behöver ta hänsyn till dig som blivande grannes intresse”.

DEBATT. I förra veckan röstade samtliga av de övriga partierna igenom en lagändring som gör det möjligt att ge tidsbegränsade bygglov för bostäder upp till 15 år.

Lagändringen innebär att bostäder kan placeras utanför ditt hus utan att kommunen behöver ta hänsyn till dig som blivande grannes enskilda intresse, vilket innebär att man helt åsidosätter allmänhetens inflytande.

Då detta handlar om väldigt enkla bostäder som ska kunna flyttas efter 15 år finns det en risk för att det kommer att skapa fler segregerade och utsatta utanförskapsområden samt försämra närområdet de byggs i, då bostäderna enbart kommer stå där under en tillfällig period.

Av den anledningen kommer varken byggherren eller bovärden ha incitament till att investera i eller förbättra området, vilket kan leda till att hela bostadsområden förfaller.

Om det hade varit så väl att de negativa konsekvenserna slutade där hade det varit illa nog. Denna lagförändring, som i praktiken sträcker sig fram till 2038, har dock stor risk att få betydligt fler långtgående konsekvenser för allmänheten, kommuner och företag.

Dessa tillfälliga bostäder kan innebära hinder för kommande nybyggen och det finns en betydande risk att bostäder senare permanentas, vilket har gjort med många andra tillfälliga lösningar och lagar.

I en sådan situation är det svårare för en granne att hävda sina enskilda intressen 15 år senare. Dessa bostäder kan även uppföras på industrifastigheter, vilket i förlängningen skulle försvåra eller omöjliggöra en vidare utbyggnad av område med störande industriverksamhet i och med att det finns bostäder i närheten av verksamheten.

Planering och byggande av bostäder är en komplex process som kräver lång framförhållning för att kommunerna ska ha möjlighet att kunna planera och ha kontroll över den tillväxt som sker i kommunen. Vi menar därför att detta riskerar att slå sönder den långsiktiga samhällsplaneringen och bostadsbyggandet.

Lagen är visserligen frivillig för kommuner, men då anvisningslagen tvingar kommuner att ta emot asylsökande tvingar det kommunerna att använda lagen om tillfälliga bygglov för att klara statens asylanvisningar.

Sverigedemokraterna anser att den uppenbara och direkta lösningen på bostadsbristen först måste lösas genom ett nästintill totalstopp på asyl- och anhörighetsinvandringen. Hjälpen borde fokuseras på närområdet där man effektivast kan hjälpa flest människor, där hjälpen också är mest behövd.

Vi vill planera för ett långsiktigt byggande i stället för att införa nödlösningar.

Menar regeringen allvar med att de vill bekämpa segregationen är skapandet av fler utanförskapsområden det sista Sverige behöver. De signaler som regeringen nu sänder ut är att flyktingpolitiken ska gå före medborgarnas inflytande och behov. Sverigedemokraterna säger därför nej till förslaget, och vi kommer aldrig acceptera att man inte tar hänsyn till allmänhetens önskemål i beslutsprocessen. Svenska folket förtjänar bättre än så.


Roger Hedlund, bostadspolitisk talesperson (SD)


Häng med i debatten och kommentera artikeln – följ Aftonbladet Debatt på Facebook.

Publicerad:

LÄS VIDARE