Baksmälla för barn när de vuxna dricker

Debattörerna: Barn i familjer med alkoholproblem extra utsatta nu

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

I dessa tider är det viktigare än någonsin att vi börjar prata mer om hur vuxnas alkoholkonsumtion påverkar barn och vilka konsekvenser det har för deras framtid. Men framför allt krävs att vi vuxna tar vårt ansvar att agera utifrån barnets behov, skriver debattörerna.

DEBATT

DEBATT. Pandemin påverkar oss alla. Många vuxna är upptagna av sin egen oro, vilket gör att barnens behov kan hamna i skymundan. Men vissa riskerar att fara särskilt illa just nu: barn och ungdomar i familjer där vuxna har alkoholproblem.

En ny Sifo-undersökning visar att hälften av alla vuxna inte vet hur de ska börja prata med ett barn som far illa. För att vuxnas drickande aldrig ska bli barns problem, måste vi bli fler som ser och agerar.

Pandemin och de begränsningar av samhällslivet som följt i dess spår har skapat en ny tillfällig vardag. För barn kan detta nya sätt att leva innebära nya problem och utmaningar som färre sociala kontakter, mindre tid i skolan för de äldre barnen och myndigheter och samhällsviktiga funktioner som är mindre nåbara än normalt.

I dag vet vi att 320 000 barn påverkas negativt av en förälders eller vårdnadshavares alkoholkonsumtion. För dessa hundratusentals barn kan Covid-19 och ett annorlunda och mer isolerat samhälle riskera att förvärra deras situation ytterligare. Nu finns inte på samma sätt de där extra, vaksamma, vänliga vuxna utanför hemmet som i vanliga fall hade sträckt ut en hand, sagt hej eller frågat hur det är.

Därför behöver vi lyfta ett perspektiv som ofta glöms bort: De barn som inte syntes tillräckligt i vardagen redan innan krisen syns ännu mindre nu.

En ny Sifo-undersökning som gjorts inom ramen för initiativet Barndom utan baksmälla visar att var tredje vuxen någon gång under det senaste året uppmärksammat en vuxen som återkommande druckit för mycket alkohol och bott ihop med barn. 35 procent av dessa personer agerade inte på något sätt. Den vanligaste orsaken var att man inte visste hur man skulle göra.

Att växa upp i en miljö med risk- eller missbruk av alkohol kan innebära mycket stora påfrestningar för ett barn eller en ungdom. Vi vet att barnen far illa här och nu, men också över tid.

Dessutom erbjuds allt för få barn, ungdomar, föräldrar och familjer behovsanpassade stödinsatser från samhället. Nu är det ännu svårare för samhället att nå fram till barn och familjer med missbruksproblematik. Nu har lärare och annan offentligt anställd personal ännu större utmaningar för att kunna göra sin plikt och anmäla sin oro.

Sifo-undersökningen visar även att nära hälften av de tillfrågade (46 procent) inte vet hur man ska börja prata med ett barn som påverkas negativt av sin förälders drickande. Hela 78 procent anser att det behövs mer kunskap till allmänheten om hur man kan agera.

Så hur gör vi bäst skillnad?

Några enkla men konkreta råd för vuxna att följa finns i vår guide ”Avgörande ögonblick”:

  1. Var den som gör något. Utgå inte från att någon med närmare relation till barnet än du själv redan har agerat på situationen.
  2. Du behöver inte lösa allt på en gång. Om du inte vet vad du ska säga, börja med ett hej.
  3. Våga fråga (och fråga igen). Våga fråga hur barnet har det. Får du inget svar direkt, våga fråga igen.
  4. Gör barnet delaktigt. Diskutera direkt med barnet hur hen vill ha det och vilken sorts hjälp som behövs.
  5. Var lugnet i stormen. Du kan göra skillnad bara genom att vara du – en vuxen att lita på.

I dessa tider är det viktigare än någonsin att vi börjar prata mer om hur vuxnas alkoholkonsumtion påverkar barn och vilka konsekvenser det har för deras framtid. Men framför allt krävs att vi vuxna tar vårt ansvar att agera utifrån barnets behov.

Vi organisationer som står bakom Barndom utan baksmälla kommer fortsätta arbeta aktivt med stödverksamhet till barn, utbildning av vuxna samt genom nya forskningsinsatser och undersökningar. Men för att skapa bättre förutsättningar för barn som far illa av vuxnas alkoholkonsumtion måste hela samhället hjälpas åt att se och agera.

Tillsammans kan vi verkligen göra skillnad. Var med oss i kampen för en barndom utan baksmälla och agera när barn far illa!

Magdalena Gerger, VD Systembolaget
Karin Hagman, VD IQ
Magnus Jägerskog, generalsekreterare Bris
Paula Guillet de Monthoux, generalsekreterare Childhood
Elin Hågeby Caicedo, generalsekreterare Maskrosbarn
Olivia Trygg Larsen, generalsekreterare Trygga Barnen


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.

Läs fler artiklar i ämnet här

LÄS VIDARE

DEBATT Att tröstdricka är inte svaret på coronaoron

Publisert:

ÄMNEN I ARTIKELN

Coronautbrottet

Alkohol

Missbruk

Barn & unga

Magdalena Gerger

Olivia Trygg

Covid-19