Hur länge ska FK få köra över oss sjuka?

Debattören: Godtyckliga bedömningar knäcker människor

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Hur länge ska vi som är drabbade av Försäkringskassans godtyckliga bedömningar finna oss i att gång på gång köras över? När ska vi ta upp den knutna näven ur fickan och hytta med den åt regering och riksdag, skriver Katarina Arnstad Elmblad.
Hur länge ska vi som är drabbade av Försäkringskassans godtyckliga bedömningar finna oss i att gång på gång köras över? När ska vi ta upp den knutna näven ur fickan och hytta med den åt regering och riksdag, skriver Katarina Arnstad Elmblad.

DEBATT. Jourhavande medmänniska, 08-702 16 80, Självmordsupplysningen, mind.se.

Det är ingen slump att just dessa rader hälsar medlemmar välkomna till Facebookgruppen ”Försäkringskassanupproret”.

41 173 medlemmar har såhär långt anslutit sig, en siffra som växer dag för dag. Den gemensamma nämnaren för dessa personer är deras kamp för rätten till sjukpenning.

Men långt ifrån alla mäktar med att ta fajten mot Försäkringskassan (FK) och överklaga till berörda domstolar. Helt enkelt för att vi är för sjuka för att orka bråka. Många av oss lider av psykisk ohälsa, inte sällan utmattningsdepression. Och ja, jag är en av den dryga miljonen svenskar som dagligen kämpar för att hålla huvudet ovanför den berömda vattenytan.

En snabb sökning på nätet på ”självmord” och ”försäkringskassan” ger ett dystert facit, ”Småbarnspappa tog sitt liv efter samtal med Försäkringskassan”, ”F-kassans beslut ledde till Saras självmord”, ”Erland tog sitt liv efter beskedet från Försäkringskassan” och ”Tyra tog livet av sig efter Försäkringskassans beslut”.

Bakom dessa torra, sakliga rubriker gömmer sig människor som likt Don Quijote av La Mancha förgäves och i en fåfäng kamp slogs mot väderkvarnarna. Byt ut väderkvarnarna mot Försäkringskassan så har ni bilden klar för er.

I FB-gruppen ”Försäkringskassanupproret” samsas uppgivna inlägg med dem som andas stridsvilja.

Jag är en av dessa drygt 41 000 medlemmarna i gruppen. För 24 år sedan gick jag in i väggen och drabbades av en utmattningsdepression. Vi ”duktiga, högpresterande” flickor tenderar gärna göra det.

Efter att ha varit halvtidssjukskriven för recidiverande depression med svårinställd medicinering tröttnade FK på mig och skickade mig vidare till Försäkringskassans förtroendeläkare som käckt konstaterade att jag ”gav ett vaket intryck” och alltså ska ställa mig till arbetsmarknadens förfogande.

”Du kanske inte ska jobba som journalist, det är ju stressigt, men du kan absolut jobba heltid som städare”. Nota bene att mina psykiatriker i intyg efter intyg, just intygar att jag har en sårbarhet för stress, och därför endast kan arbeta halvtid hemifrån.

Detta är min mycket komprimerade historia, men lägg kalkerpapper över mina meningar så kan tusentals av mina medsystrar- och bröder instämma i de Kafkaartade situationer som man ställs inför när man/om man orkar kriga mot Försäkringskassan.

Åtskilliga är de läkare som vittnar om hur deras intyg regelmässigt underkänns av FK:s handläggare och förtroendeläkare. En av dessa frustrerade läkare är Alf Lerner, verksamhetschef och distriktsläkare vid Åre hälsocentral.

”Varje vecka har vi fler patienter som inte får betalt för den sjukskrivning som vi anser att de ska ha betalt för”, säger han. ”Försäkringskassan är idag en ointaglig borg”.

När jag förklarar för min läkare att jag tänker överklaga FK:s inhumana beslut på nytt, skrattar hon och konstaterar cyniskt: ”Du kommer inte att lyckas. Jag har andra patienter som är tvångsintagna på psyket och som är mycket sjukare än du som tvingas av FK att ställa sig till arbetsmarknadens förfogande. Det är inte klokt, men så ser verkligheten ut, Katarina”.

Matthias Abelin vid Lunds universitet la i våras fram en avhandling om Försäkringskassan där han konstaterar att sjukförsäkringen inte fungerar som den ska. Många får inte den sjukpenning eller sjukersättning de har rätt till.

Hur länge ska vi som är drabbade av Försäkringskassans godtyckliga bedömningar finna oss i att gång på gång köras över? När ska vi ta upp den knutna näven ur fickan och hytta med den åt regering och riksdag, för det är trots allt de som gett Försäkringskassan sina direktiv.

Och ordern lyder: håll nere sjuktalen!

Visst får vi vara sjuka, bara det inte kostar!

Försäkringskassanupproret kräver att:

  • Det sker en återgång till det gamla systemet där behandlande läkare beslutar om sjukskrivningen.
  • Beslutsstödet från Socialstyrelsen om rimlig tid för sjukskrivning utifrån vissa diagnoser avskaffas. Genomsnittsmänniskan existerar inte och alla behöver olika lång tid för att bli frisk.
  • Regeringen slutar ålägga Försäkringskassan att minska sjuktalen.
  • Alla tidsgränser i rehabkedjan plockas bort. Det skapar en oerhörd stress hos de redan sjuka. Särskilt allvarligt är detta för de som är sjuka av psykisk ohälsa som utmattning, stress och ångest.
  • Regeringen erkänner att de sjuka har drabbats orättfärdigt.
  • Alla avslag från 2009 och framåt rivs upp och pengar omgående betalas ut för de belopp som nekats.
  • En kommission tillsätts med ansvar för att hantera skadeståndsanspråk från enskilda som lidit stor skada.
  • Sjuka får rätt till rättshjälp i händelse av avslag.
  • Tidsgränserna för överklagande förlängs.
  • FK över huvud taget inte granskar sjukintyg.


Katarina Arnstad Elmblad, frilansjournalist


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.

Gå med i vår opinionspanel du också

Vill du vara med och svara på Inizios undersökningar där vi tar reda på vad svenska folket tycker om olika frågor? Resultat presenteras bland annat i Aftonbladet. Det är frivilligt att svara, du är anonym och kan gå ur när du vill. Klicka på länken för att anmäla dig.

Publisert:

LÄS VIDARE