Debatt

Så ska Sverige dra lärdom av pandemin

Regeringen: Sverige ska vara väl förberett för alla tänkbara scenarion

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Sverige ska vara väl förberett för alla tänkbara scenarion när det gäller hur smittspridningen av covid-19 utvecklas. Därför har regeringen fattat en rad olika beslut som ger berörda myndigheter i uppdrag att förbereda sig för nya utbrottsvågor, skriver socialminister Lena Hallengren, inrikesminister Mikael Damberg, och civilminister Lena Micko.

Foto: Kristian Pohl
DEBATT

DEBATT. Snart är det ett halvår sedan regeringen klassade det nya coronaviruset som en samhällsfarlig sjukdom. Sedan dess har världen förändrats. Vårt svenska samhälle har prövats på ett sätt ingen av oss kunnat förutse.

Många sörjer en förlorad släkting eller lever i rädsla av att bli sjuk. Många har fått lägga om sin vardag och tvingats skjuta upp efterlängtade planer. Många har i månader levt i en ensamhet som gör ont. Både barn och vuxna lever med ökad oro när arbetslösheten ökar.

Människor, företag och myndigheter har fått ställa om under denna pandemi. Sjukvården, äldreomsorgen, restauranger, transportföretag, kulturarrangörer – det är få i Sverige som inte behövt hitta nya lösningar och lyckats kämpa sig igenom enorma utmaningar för att förändra sin verksamhet och vardag.

Vi är nu mitt i sommaren och det är av största vikt att alla fortsätter följa de rekommendationer och riktlinjer som finns för att hindra smittspridningen. Vi måste alla orka hålla ut. Sjukvården är alltid under visst tryck i semestertider, denna sommar är utmaningarna ännu större. Samtidigt reser många gärna i landet under sommaren och därför är det oerhört viktigt att transporter och turistaktiviteter genomförs på ett säkert sätt.

Både privatpersoner och näringslivet behöver ta ansvar för att inte smittspridningen tar ny fart. Folkhälsomyndigheten och besöksnäringen har tillsammans tagit fram riktlinjer för turistverksamheten. Regeringen har givit kommunerna ökade möjligheter att kontrollera att restauranger och uteserveringar vidtar åtgärder för att förhindra smittspridning.

Utifrån Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd har många aktörer i transportbranschen tagit fram riktlinjer för att vi ska kunna resa tryggt och säkert. Länsstyrelserna har fått i uppdrag att kontrollera om de riktlinjer och rekommendationer som finns för att hindra smittspridning efterföljs ordentligt.

Det är en styrka för vårt samhälle att så många i Sverige har tagit personligt ansvar och följt de rekommendationer som finns. Fler än åtta av tio uppger att de har ändrat sitt beteende. Det har bidragit till att smittspridning avtagit och att kurvan har plattats till. Men trots att vi nu ser en nedåtgående trend vad gäller dödstal och allvarligt sjuka sprids fortfarande covid-19 – både i Sverige och i världen.

Vi vet inte när denna globala pandemi är över. Vi vet inte hur vi kommer drabbas i höst. Vi vet inte om Sverige kommer översköljas av en bred andra smittovåg eller om vi kommer se flera mindre lokala utbrott i olika delar av Sverige. Som med det mesta i denna pandemi lär vi oss hela tiden mer, om både virusets utveckling och hur det bekämpas.

Regeringen har tidigare givit en rad uppdrag för att brett insamla erfarenheter från denna pandemi och förbereda för framtiden. Flertalet myndigheter har under våren arbetat med att kontinuerligt dra lärdomar.

Bland annat har inspektionen för vård och omsorg nu inspekterat 1 700 äldreboenden. Totalförsvarets forskningsinstitut har fått i uppdrag att studera Sveriges försörjningsberedskap inför en framtida förstärkning av vår krisberedskap.

En oberoende kommission har också tillsatts för att se över hur Sverige hittills har klarat av utbrottet av covid-19 i Sverige och vilka lärdomar som redan nu kan dras.

Sverige ska vara väl förberett för alla tänkbara scenarion när det gäller hur smittspridningen av covid-19 utvecklas. Därför har regeringen fattat en rad olika beslut som ger berörda myndigheter i uppdrag att förbereda sig för nya utbrottsvågor.

Folkhälsomyndigheten, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), Läkemedelsverket, Socialstyrelsen och länsstyrelserna har alla fått uppdrag som går ut på att se till att Sverige står rustat.

Myndigheternas uppdrag är breda och de ska ta fram planer utefter olika utbrottscenarion. Man ska beakta att det även framöver kan bli större regionala och lokala skillnader i Sverige när det gäller nya utbrott.

Exempelvis ska Socialstyrelsen bedöma vilka insatser som krävs inom vården och socialtjänsten, vid olika typer av scenarion. Folkhälsomyndigheten ska undersöka möjligheten att utfärda regionala föreskrifter där smittan härjar som värst.

Läkemedelsverket ska planera för vilka insatser som krävs för att säkerställa tillgången på läkemedel som behövs i olika skeden vid nya utbrott. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ska planera för fortsatt samordning mellan ansvariga aktörer för samhällsviktig verksamhet och riktade informationsinsatser.

Regeringen uppdrar vidare åt Folkhälsomyndigheten, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Läkemedelsverket, Socialstyrelsen och länsstyrelserna att analysera sina lärdomar hittills av denna pandemi och beakta dessa i förberedelser inför nya utbrott.

Eftersom lokala och regionala utbrott kan se olika ut får alla myndigheterna också uppdraget att föra dialog med Sveriges Kommuner och Regioner om olika lokala förutsättningar. Uppdraget till alla länsstyrelser att ta fram en plan för insatser syftar också till att vi ska ha en så god beredskap som möjligt, oavsett var i landet eventuella nya utbrott inträffar.

Vi vet inte hur det globala utbrottet av covid-19 kommer att utvecklas framöver eller när vi kommer att ha ett vaccin tillgängligt. Vårt samhälle behöver därför fortsätta dra lärdomar och förbereda sig för nya utbrott. Så ökar vi möjligheterna att minska smittspridningen och rädda liv.


Lena Hallengren, socialminister (S)
Mikael Damberg, inrikesminister (S)
Lena Micko, civilminister (S)


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.

Publisert:

LÄS VIDARE

DEBATT Sverige riskerar hamna längst bak i vaccinkön

ÄMNEN I ARTIKELN

Coronautbrottet

Coronaviruset

Covid-19

Regeringen

Lena Micko

Mikael Damberg

Lena Hallengren