Stram invandring i EU viktigare än någonsin

Tomas Tobé: Ylva Johansson håller Sverige som gisslan

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Ylva Johansson och EU-kommissionen vill hålla Sverige som gisslan för att få oss att gå med på orimliga krav om en kraftigt höjd EU-avgift och om att införa EU-skatter, skriver  Tomas Tobé (M).
Ylva Johansson och EU-kommissionen vill hålla Sverige som gisslan för att få oss att gå med på orimliga krav om en kraftigt höjd EU-avgift och om att införa EU-skatter, skriver Tomas Tobé (M).

DEBATT. Den svenska regeringen har kastat in handduken i invandringsfrågan. I stället för att göra upp med Moderaterna om en stram invandringspolitik driver Socialdemokraterna på för en ökad invandring till Sverige. Det är oansvarigt och ohållbart sett till våra djupa segregationsproblem.

Ska vi på allvar säkerställa en lägre invandring till Sverige får vi nu sätta vårt hopp till att EU:s nya invandringspolitik blir stram. Den migrationspakt som EU-kommissionen förväntas presentera i höst är därför av största vikt.

Det står nu klart att det inte blir någon bred överenskommelse i de svenska migrationsförhandlingarna. Trots vallöften och retoriska utspel ville Socialdemokraterna inte medverka till en politik som innebär en lägre invandring till Sverige. Av allt att döma har Miljöpartiet ännu en gång givits orimligt mycket inflytande och makt över en helt avgörande fråga.

Sverige behöver en strikt reglerad invandring under lång tid framåt. Behovet har inte uppstått i ett vakuum, utan de finns en rad sakliga skäl till att ett lägre mottagande är nödvändigt. Inte minst för att vi ska klara att minska segregationen och motverka de problem som följer i dess spår – som utanförskap och kriminalitet. Det är därför beklagligt att en möjlighet att uppnå en kontrollerad och ordnad invandringspolitik nu har gått förlorad.

Den politiska utvecklingen gör också att en ny europeisk migrationspolitik är mer angelägen än någonsin tidigare.

Moderaterna driver därför på för att asyl ska prövas vid yttre gräns utifrån EU-gemensamma regler, förstärkt gränskontroll genom ökade resurser till kustbevakning och till Europol samt fler samarbeten med länderna i EU:s närområde för att minska antalet asylsökande.

Det är också viktigt att medlemsländerna i ökad utsträckning själva ska kunna bestämma volymen på sitt nationella flyktingmottagande. I stället för en tvingande omfördelning ska alla länder gemensamt bidra, men det ska vara möjligt på olika sätt.

En stor uppgift vilar nu på Sveriges EU-kommissionär Ylva Johansson, som är ansvarig för att ta fram en invandringspolitik som EU kan enas om. Arbetet har redan dragit ut på tiden, men Sverige har inte råd att vänta.

Det är därför oacceptabelt att Johansson nu vill avvakta med reformerna och använda migrationspakten som en bricka i spelet om EU:s långtidsbudget.

Johansson och EU-kommissionen vill hålla Sverige som gisslan för att få oss att gå med på orimliga krav om en kraftigt höjd EU-avgift och om att införa EU-skatter.

Det finns ingen rimlig anledning att koppla budgetförhandlingarna i Bryssel till migrationspakten. Invandringspolitiken bör därför inte användas som ett verktyg för att förmå länder som Sverige att lägga sig platt.

Det är i stället hög tid att Ylva Johansson inser att en stramare politik behövs omgående. Vi kan inte vänta längre – särskilt inte utan en långsiktigt hållbar nationell lagstiftning.

I de kommande förhandlingarna mellan medlemsländerna åligger det därför den svenska regeringen ett stort ansvar att agera konstruktivt och inte försvåra arbetet. Det är dags för en politik som går hårt åt människosmugglarna och som förhindrar nya folkvandringar genom Europa.


Tomas Tobé, Europaparlamentariker (M)


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.

Publisert:

LÄS VIDARE