ÅSIKT

Vi har resurserna – men behöver personal

Replik från Anna Starbrink om krisen i vården

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.
Vi har problem som tyvärr bland annat kan innebära för lång väntan för patienter som Åke Broné, skriver Anna Starbrink.

REPLIK. Trycket är stort på Stockholms läns sjukvård. Stockholmarna blir fler, och äldre - behoven och förväntningarna på vården ökar. Samtidigt som vi har medicinska resultat i absolut världsklass, finns stora problem.

Problem som tyvärr bland annat kan innebära för lång väntan för patienter som Åke Broné.

Vårdens lokaler är ofta för gamla och trånga. De lever inte upp till kraven på god arbetsmiljö. Därför genomförs en stor om- och utbyggnad av alla våra stora sjukhus och akutmottagningar, inte bara Nya Karolinska.

Men allra viktigast är kompetensen. Vården bygger helt på dess skickliga professionella medarbetare. Och även om de är fler än någonsin behövs ännu fler – framför allt specialistsjuksköterskor.

Vi behöver fler sjuksköterskor på sjukhusen för att kunna hålla alla våra vårdplatser öppna. Sjukhusen behöver jobba ännu mer med arbetsvillkor, löneutveckling, karriärmöjligheter och annat. Under mandatperioden har vi från Alliansen i landstinget utökat utbildningsplatser och introducerat betald vidareutbildning för att fler ska kunna och vilja bli specialistsjuksköterskor – men det behövs göras mer.

Våra problem i Stockholm hänger samman med vårdens nationella problem. Det är staten och regeringen som ansvarar för utbildningen. Liberalerna föreslår en nationell storsatsning på betald vidareutbildning och karriärtjänster med god löneutveckling för specialistsjuksköterskor.

Att sjuksköterskeyrket behöver bli mer attraktivt är uppenbart, men ungas intresse av ett yrkesliv i vården går att avläsa av fler sökande till varje plats på grundutbildningen. Jag ser gärna att vi framöver kommer att ha ännu fler sökande till varje plats.

Det pågår en förändring för att mer av vården ska finnas närmare människorna, utanför de stora sjukhusen. Det gäller både planerad, förebyggande hälsovårdande och akut vård. Den förändringen måste fortsätta. 

Därför behöver vi fler läkare i primärvården för att kunna ge snabbare och bättre hjälp på vårdcentraler och husläkarmottagningar. Vi ska fortsätta öppna fler närakuter för barn och vuxna, där människor kan få snabbare hjälp vid de flesta olyckor och akuta sjukdomar. Vi ser faktiskt redan svart på vitt hur besöken på närakuterna ökar medan besöken på sjukhusakuterna minskar. 

Jag vågar påstå att sjukvården inte lider brist på resurser. I Stockholms läns landsting satsar vi 60 miljarder på vården i år, och ökar anslagen med miljardbelopp varje år. Och om- och nybyggnationerna på sjukhusen innebär investeringar på 40 miljarder i nya och upprustade lokaler för att få bra arbets- och vårdmiljöer.

Utmaningarna är mer komplexa och djupgående än att de bara kan lösas med mer pengar. Jag vill inte att politiker ska detaljreglera verksamheterna. I stället måste vi ha tilliten till sjukhus och andra verksamheter att själva forma organisationerna, rekrytera kompetensen och leda arbetet.

Men jag tar mitt politiska ansvar, varje dag, för att ge vården de bästa förutsättningar att möta stockholmarnas behov.


Anna Starbrink, hälso- och sjukvårdslandstingsråd (L)


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.

ARTIKELN HANDLAR OM