Fel metoder i ”Hundskolan”

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Hundpsykologer: SVT:s hundprogram gör våra hundar mer stressade och aggresiva

Sveriges television har stor genomslagskraft och återintroducerar med nämnt hundprogram, en hundhantering som saknar vetenskaplig grund och i förlängningen skapar hundar med stressymptom, som de hade på 50-talet.

Man publicerar en hundhantering med strafftänkande som enbart riktar sig mot symptomet, utan att röja orsaken. En hund som inte har fått sina behov tillgodosedda och som därför uppvisar stressymptom, blir inte botad av fysisk korrigering. Jämför annat ryggradsdjur t ex människa, fungerar fysisk korrigering på stressade människor?

Vad är ett hundproblem? Ytligt sett handlar det om att hunden, beter sig på ett sätt så att det av hundägaren eller någon åseende, upplever att den är svårhanterad, kanske pinsam eller aggressiv.

Alla människor som jobbar med hundar upplever beteende på olika vis, somliga ser problem andra ser behov hos hunden. Som exempel kan en ung hund hoppa upp mot främmande människor de vill hälsa på. Att tolka det sociala behovet hunden visar som ett problem och åtgärda enligt den tron, skapar problem.

Det är inte enbart ett emotionellt ställningstagande att inte bruka våld/hot och via smärta/rädsla få hunden att bli lyhörd. Utan det finns en beteendevetenskaplig kunskap om hur en negativ hantering skapar stress hos alla ryggradsdjur, därför är det olämpligt.

Dessutom har en stressad hund lätt att ta till aggressivt beteende, vid stress. Även en hypoaktiv hund kan vara en mycket stressad hund. En normalstressad hund är full av energi, vågar busa och kan ta välanpassade initiativ till både kontakt och lek. Kan man inte som hundmänniska tolka ett tillstånd av stress hos hunden, så kan man få det avläst via ett blodprov.

En hund som konstant gör utfall mot andra hundar, har svårt att vara ensam hemma, skäller i bilen, är överdrivet hälsningsbenägen, drar i kopplet osv är blockerad och uppvisar stressymptom.

Att gå tillbaka 40 år i tiden och kasta koppel på en hund för att den ska bli ”undergiven” är inte att lösa problemet. Det handlar då om att med våld tvinga hunden att hålla tillbaka sin reaktion, vilken är hundens enda sätt att förmedla sin sinnesstämning.

På 70-talet startade en förnyelse av hunddressyren grundad på inlärningspsykologisk vetenskap vilken betonar belöningen. Vi var många som med glädje i själen började berömma våra hundar öppet då, en utveckling som hamnade på kollisionskurs med rådande dressyrpraxis där beröm var totalt förbjudet.

Det funderades på om hundars beteende kanske var miljöbetingat och inte medfött. Man kunde kanske belöna fram en beteendeförändring hos en ”problemhund”?

Fler och fler utvecklade sin kunskap med forskarrön och praktisk hantering, där man fokuserade på att belöna det önskade beteendet istället för att bestraffa/korrigera det oönskade. Det finns tusentals dokumenterade och lyckade insatser till en oproblematisk hundhållning, enligt denna modell.

SVT är en public service inrättning och ska objektivt skildra ena och andra sidan, inte som nu ensidigt ta ställning för ett enda sätt att bemöta hundens beteende. Vi är många hundmänniskor i vårt land som ringt, skrivit till flera personer på SVT. Utan att varken bli bemötta, tagna på allvar eller än mindre kunnat påverka den hundträning som visas för en talrik publik.

Undertecknade vill därför på detta sätt ytterligare förstärka kravet på objektivitet hos SVT vad gäller alternativ till den hundträning som hittills publicerats. Vi kräver att man motiverar vidtagna åtgärder med hundarna, etologiskt och inlärningsmässigt. Vi vill också ha en försäkran om att ingen av hundarna lider av smärta, vilket kan ge problematiskt beteende. Hundarna bör följs upp efter en viss tid, detta för att se om ”problemet” avhjälpts.

Charlotte Swanstein (hundpsykolog), Anders Hallgren (psykolog och hundpsykolog), Ingrid Lingmark (biologisk journalist)

Publisert: