Debatt

Bloggarna kan avgöra nästa val

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

DEBATT

Alexander Mason: Bloggens personliga tilltal skapar förtroende

För ett år sedan var blogg och bloggare nästan okända begrepp i Sverige. I dag har varje ledarskribent och nöjesjournalist med självaktning en egen blogg. Innebär det att bloggen har tappat sin tidigare underdogställning inom opinionsbildning, eller finns udden kvar?

Den verkliga prövningen blir nästa valrörelse, då bloggen kan komma att få samma betydelse för valutgången som Janne Josefssons valstugereportage fick 2002.

Det är Observers slutsats efter att ha studerat bloggarnas betydelse i det amerikanska presidentvalet och genomfört 26 djupintervjuer med svenska bloggare, företrädare för riksdagspartierna samt samhällsforskare.

Den senaste amerikanska valrörelsen blev ett genombrott för bloggarna. De avslöjade lögner om kandidaterna som sedan fann sin väg in i traditionell media.

John Kerry fick uppleva det genom att hans glorifierade Vietnamtjänstgöring blev ifrågasatt. För George W Bush blev effekten den motsatta.

TV-kanalen CBS fick stort utrymme för sitt avslöjande att Bush hade dragit sig undan tjänstgöring i Nationalgardet under det tidiga 1970-talet. Republikanska bloggar kunde dock visa att faktaunderlaget var felaktigt. Därmed kunde Bushs heder återupprättas.

De amerikanska erfarenheterna gör att förespråkarna talar om en revolution och demokratisering av media genom att bloggarna utmanar mediernas traditionella privilegier och dessutom erbjuder en möjlighet till andra perspektiv och djupare analys.

Många av de mest framgångsrika svenska bloggarna drivs i dag av väletablerade samhällsdebattörer, ofta med borgerliga partisympatier. Ett mindre antal har kommit från en relativ anonymitet men lyckats bygga ett kändisskap och trovärdighet i bloggosfären.

Bloggare är med andra ord inga underdogs, och förhoppningarna som vissa bloggpionjärer har om en”fjärde statsmakt” ser inte ut att infrias. I stället tycks det som att bloggarna kommer att sugas upp av de etablerade aktörerna, traditionella medier och de politiska partierna. Men – det förtar inte bloggarnas betydelse.

I bloggosfären gäller inte att ensam är stark, det är snarare tvärtom. Gemensamt för de ledande bloggarna är att de är nav i bloggosfären dit andra bloggar med likartade åsikter länkar. Och det är framför allt där som styrkan finns, informationsutbytet är omedelbart, nya uppgifter sprids snabbt, påstådda fakta ifrågasätts och ny kunskap adderas.

Om drygt ett år är det riksdagsval i Sverige. I den analys om bloggar som Observer gjorde under våren tror samtliga intervjuade politiker och samhällsdebattörer att bloggar kan komma att få en betydelse i den kommande valrörelsen. Exakt hur finns det givetvis inget svar på. De kan användas för att testa politiska idéer, antingen på de egna kampanjbloggarna eller via de oberoende.

Genom sitt personliga tilltal bygger dessutom bloggen förtroende hos läsaren som gör den till ett effektivt verktyg i personvalskampanjer. Slutligen kan de stora kampanjbloggarna bli viktiga, både för att organisera kampanjarbetet men också för att skapa engagemang hos valarbetarna.

Janne Josefssons valstugereportage hade enligt flera bedömare, en reell påverkan på valresultatet 2002. Vår sammanfattande analys är att bloggarna har potential att få en liknande betydelse nästa år. Om det blir så återstår att se. Avgörande blir sannolikt intensiteten i valrörelsen. Blir den andefattig har bloggarna förutsättningar att tillföra både avslöjanden och nya perspektiv.

Alexander Mason , medieanalytiker Observer Sverige

Publisert: