– Frikänn pastorn!

Publicerad:
Uppdaterad:

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Stefan Swärd: Fängelsestraff vore en grov kränkning av religionsfriheten

Kalmar tingsrätt dömde pingstpastor Åke Green till en månads fängelse för hets mot folkgrupp. Göta hovrätt friade honom. I dag tas fallet upp i Högsta domstolen.
Foto: LOTTE FERNVALL/AFTONBLADET BILD
Kalmar tingsrätt dömde pingstpastor Åke Green till en månads fängelse för hets mot folkgrupp. Göta hovrätt friade honom. I dag tas fallet upp i Högsta domstolen.

I dag den 9 november ställs pingstpastor Åke Green inför Högsta domstolen. Green är pastor i en liten pingstkyrka på Öland.

Det verkar som om det är skottpengar på pingstpastorer i dessa Knutbydagar.

Foto: ROSENIUS MEDIA
Stefan Swärd.

Till för 1,5 år sedan var Green helt okänd för den breda allmänheten och även inom de kristna kretsarna. På grund av hans berömda predikan om homosexualitet skriver man om honom i New York Times, Times och Financial Times, och fallet uppmärksammas i amerikanska tv-kanaler.

Hur kan man vid 63 års ålder nå en sådan ryktbarhet? Från Borgholm till London och New York – en internationell symbol för moralkonservativa rester i ett upplyst Europa. Säkert en spännande hjältestatus för pastor Green.

Fallet Green har orsakat ett rejält sammelsurium. Kyrkorna i Sverige har delats in i tre olika grupperingar kring denne pastor:

Dels de – med ärkebiskopen i spetsen – som sågar pastor Green jäms med fotknölarna.

Dels de som har upphöjt Green till hjälte och martyr med Livets ord-pastorn Ekman i spetsen.

Dels alla vi vanliga mainstream-kristna som anser att man måste kunna stå för klassiska kristna ideal kring äktenskapet utan att uttrycka sig nedlåtande eller föraktfullt om homosexuella.

Vi tycker att Greens formuleringar är omdömeslösa men tycker att ett fängelsestraff vore en grov kränkning av religionsfriheten. Om det varit en imam som åkt dit hade det nog blivit ett förfärligt liv. Klagar man på en pingstpastor är det okej, klagar man på en imam lider man av islamofobi. Sådana är den politiska korrekthetens normer.

Det är ju RFSL som genom sin ursprungliga polisanmälan har lyckats upphöja Åke Green till riksprofet med internationell status. Det är märklig roll för RFSL. Det vore bättre om vi fick sköta den uppgiften inom kyrkorna.

Ska predikstolen vara en skyddad zon där man kan vräka ur sig vad som helst? Naturligtvis inte. Men det måste vara möjligt att föra en offentlig diskussion om samlevnadsformer och sexualitet. Och där man måste kunna tolerera klumpiga och fyrkantiga formuleringar utan att ropa ”bura in honom”.

Sverige har varit berömt för en fri sexualdebatt sedan 1960-talet. Nog fanns det förr representanter för lag och ordning som ropade på straff när tabun överskreds i debatten. Nu har rollerna blivit omvända, liberalerna ropar på straff när moralkonservativa synpunkter förs fram.

När lagen om hets mot folkgrupp utvidgades till att innefatta även homosexuella var inte tanken att klämma åt predikningar. Avsikten var också att se i vilket sammanhang ett budskap förs fram. Man brukar inte inspireras i pingstkyrkan till att gå ut och slå folk på käften. Greens syfte med predikan var inte att hetsa till våld och hat, det framgår tydligt om man ser till hela innehållet i predikan.

Min vädjan till Högsta domstolen är: frikänn Åke Green. Syndare är vi allihopa men Greens fromhets-cv kvalificerar honom inte för att skaka galler.

Sverige kommer att buntas ihop med Nordkorea, Förenade Araberemiraten och andra lågpresterare ur religionsfrihetssynpunkt om Green får fängelsestraff. Vi förtjänar ett bättre öde.

Stefan Swärd (fil dr ordförande i Evangeliska frikyrkan)

Publicerad: