ÅSIKT

Stoppa knarket – eller släpp det fritt

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Peter Rawlings: Ge plats åt riktiga brottslingar i fängelserna

Nu är det dags igen. På nyheterna hör vi om rekordskördar av opium i Afghanistan. Produktionen av heroin har konstant ökat alltsedan västvärlden (med Sveriges passiva stöd) ”befriade” Afghanistan och Irak.

Foto: AP
En afghansk bonde samlar mjölksaft från vallmon på ett opiumfält.

Hamas, Hizbullah med andra organisationer behöver massor av pengar till  värvning, träning, vapen och bomber för sina ”terror”-verksamheter. Och väst behöver instabilitet i regionen. På så sätt kan vi behålla våra arméer i form av bataljoner för ”fredsbevarande uppdrag” och samtidigt ha kontroll på oljeflödet.

Om nu narkotikan är en sådan katastrof och myndigheterna verkligen har för avsikt att stoppa knarket, varför har de inte gjort det redan under ”befrielsen”?

Allt sedan USA och Storbritannien ockuperade dessa länder får vi se opiumfälten och cannabisodlingarna på nyheterna. Och varje år sätts nya rekord. Numera har ju EU, inklusive Sverige, trupper på plats för att få ”stabilitet” i regionen.

Bränn odlingarna, beslagta narkotikan på plats. Det kan inte ta många dagar att hitta opiumfälten. Tv-kanalerna och tv-producenterna har ju inga problem. Det finns nu flera hundra tusen västsoldater i dessa länder som lätt hittar och med befogenhet kan förstöra odlingar på plats. Med satelliter som har sina spionkameror riktade över regionen och som är så sofistikerade att man kan urskilja en människas ögonfärg, borde det vara lätt som en plätt att kartlägga alla odlingar.

Jag är övertygad om att man inte har någon som helst avsikt att stoppa knarket. Det finns helt andra syften och avsikter bakom narkotikapolitik och lagar än vad våra styrande medger. Och i så fall bör narkotikan helt avkriminaliseras.

Som det är nu kostar narkotikapolitiken både liv och pengar i västvärlden. Förtjänsterna går raka vägen till ”terroristorganisationerna” i Pakistan, Palestina, Irak och Afghanistan.

Och medan terroristorganisationerna tjänar pengar betalar vi dyrt för att låsa in brukare och gatulangare under längre och kortare perioder. Varje intagen kostar 2?500 kronor per dygn. Våra ”förvaringsutrymmen” börjar sina. Det döms fler och fler människor. I Helsingborg måste man bygga en ny arrestbyggnad bredvid det nya polishuset för att få plats med alla häktade. Det byggs och planeras för nya fängelser i landet. Antalet icke våldsamma brottslingar ökar katastrofalt.

Alla dessa brukare som tagits för ringa narkotikabrott ett antal gånger för att sedan fängslas! De är oskyldiga! Smålangarna är också oskyldiga! De ombesörjer sista distributionsledet och bekostar bara sitt personliga bruk utan vinning. Narkotikabrotten ger strängare och strängare straff med allt längre internering, vilket ökar kostnaderna för samhället.

Faktumet att narkotikan kriminaliserades 1963 innebar att marknadsregel nr 1 började gälla. Det är tillgång och efterfrågan som bestämmer priset. Stryp tillgången och det blir ökad efterfrågan med stigande priser. Därefter har otaliga konflikter i till exempel Vietnam, Kambodja och Sydamerika finansierats med narkotikapengar!

Det finns ingen ambition hos myndigheterna att stoppa knarket. Makthavarna gynnas, kapitalet gynnas, tredje makten (massmedia) gynnas.

Vem tror på allvar att någon vill få bort knarket?

Om narkotikan var avkriminaliserad skulle priserna vara så låga att till exempel en heroinist skulle klara sitt dagliga bruk för några tior = inga brott.

Inga vapen för konflikter. En fredligare värld. Plats för riktiga brottslingar i fängelserna med utrymme att låsa in dem på längre tid. Mer polisresurser för att lösa brott. Mindre utgifter för statskassan.

Peter Rawlings