Palin hotar Arktis

Publicerad:
Uppdaterad:

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Peter Eriksson: Isbjörnarna måste skyddas från oljehungriga politiker

Medan den arktiska isen bokstavligen smälter under isbjörnarnas trampdynor är Palin emot att björnarna klassas som hotade. Det skulle kunna stå i vägen för utvinning av olja och gas.

Vi måste skydda Arktis mot politiker som Sarah Palin. Klimatförändringen har skapat en ny säkerhetspolitisk dimension i vårt närområde.

Sverige som inte har några egna exploateringsintressen i området skulle kunna ta ett internationellt initiativ i frågan, skriver Peter Eriksson.

Drill baby drill, go all the way!” Orden kommer från Sarah Palin när hon entusiastiskt beskriver den energipolitik hon vill driva om hon väljs till vicepresident i USA i morgon. Oljebolagen ska borra efter olja och gas. Man ska borra på land, till havs och på kontinentalsockeln. Man ska borra i Atlanten, Mexikanska golfen, Stilla havet och – inte minst – man ska borra i Arktis. Med Palin som motståndare blir Obamas valbudskap om Change också ett mycket viktigt budskap om Stop climate Change.

Palin förnekar att det är människan som orsakar klimatförändringen. Hon vill riva upp lagar som hindrar utvinning och öppna naturreservat i Alaska för att komma åt oljan. ”Vi vill att oljan ska flöda till de hungriga marknaderna i Amerika” säger hon.

En utredning som har gjorts av Riksdagens utredningstjänst visar att de redan kända reserverna av olja, kol och gas är två till fem gånger större än vad mänskligheten kan använda de närmaste hundra åren. Om vi ska undvika en katastrofal klimatförändring måste vi låta en stor del av det svarta guldet ligga kvar.

Medan den arktiska isen bokstavligen smälter under isbjörnarnas trampdynor är Palin emot att björnarna klassas som hotade. Det skulle kunna stå i vägen för utvinning av olja och gas i Arktis.

Norr om polcirkeln finns kanske en fjärdedel av jordens kända reserver av olja och gas, nästan lika mycket som i hela Mellanöstern. De snabbt smältande isarna och den tinande permafrosten gör det nu möjligt att komma åt oljan och länderna runt Arktis tävlar om att komma först i huggsexan om denna ännu oreglerade vildmark.

De nya öppna vattnen i Arktis innebär också risk för annan exploatering. Fartyg som går mellan Asien, Europa och USA får en kortare väg när de går genom Nordost- eller Nordvästpassagen. Trettio procent av jordens sjöfart beräknas gå genom Arktis i framtiden.

I Arktis finns några av jordens sista stora och livskraftiga bestånd av fisk. Där finns även stora mängder mineraler som kan grävas fram. Det är en ödets ironi att klimatförändringen, som främst orsakas av att människor använder olja och andra fossila bränslen, nu gör det möjligt att komma åt ännu mer. Oljebolag och Sarah Palin gnuggar sina händer. Men problemet är inte att jorden har för lite olja, kol och gas. Problemet är att vi använder för mycket.

Så rationellt fungerar tyvärr inte storpolitiken. Alla står sig själva närmast och utsikterna att exploatera Arktis har skapat ett nytt Klondyke.

Tonläget är spänt och provokationerna duggar tätt. Ryssland placerar ut en rysk flagga på havsbottnen, 4 200 meter under ytan, och säger att Nordpolen tillhör Ryssland. Kanada genmäler att den är kanadensisk medan danskarna säger att den tillhör Grönland. USA bygger en militär arktisk flotta för första gången och Ryssland utrustar en arktisk militärstyrka.

Klimatförändringen har skapat en ny säkerhetspolitisk dimension i vårt närområde. Vi har sett vad stormakterna är beredda att göra för att försvara sina olje-intressen på främmande mark.

Utvecklingen i Arktis får inte bestämmas enbart av de länder som råkar ha kust mot arktiska vatten eller styras av kortsiktiga ekonomiska intressen och territoriella maktkamper. Arktis är främst en fråga för urbefolkningarna men i allt större utsträckning också en fråga för hela det internationella samfundet.

För snart femtio stoppades all exploatering och militär verksamhet i Antarktis i hundra år genom ett internationellt avtal. I princip alla levande djur och växter skyddades och världen undvek en potentiellt storskalig konflikt om de enorma resurser som finns där.

På liknande sätt måste vi bevara Arktis. Arktis bör utropas till en Världspark för fred och liv. Låt oljan, kolet och gasen ligga där de ligger. Bevara urfolkens rätt till sina traditionella områden och sin kultur. Reglera fisket och sjöfarten, bevara ekosystemen minska klimathotet påtagligt och skydda Arktis mot politiker som Palin även i framtiden. Sverige som inte har några egna exploateringsintressen i området skulle kunna ta ett internationellt initiativ i frågan.

Peter Eriksson

Publicerad: