Debatt

Föräldrar, sluta ge era barn Alvedon

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

DEBATT

Barnläkare: Paracetamol borde receptbeläggas direkt

Vilka unga familjer känner inte igen sig i detta scenario: Roger är pappaledig med Ida, 9 månader, och Kalle, 3. När den lätt förkylde Kalle lämnats på dagis märker pappa plötsligt att Ida är varm. Tempen är 38.5 grader. För övrigt är hon pigg och glad. Pappan ger henne ett stolpiller Panodil. På eftermiddagen kommer snuvan och hostan. Då får den febriga Panodil fyra gånger dagligen i fyra dagar tills hon åter är bättre.

Detta är ett allmänt accepterat sätt att behandla barn med feber. Paracetamol, som är det verksamma läkemedlet i Alvedon och Panodil, anses säkert. Det säljs ju receptfritt. Man kan till och med få tag på det i närmaste jourbutik eller bensinmack. Forskningsresultat som publicerats under de senaste månaderna ifrågasätter starkt denna medicinering. Bland annat visar en uppmärksammad svensk djurexperimentell studie att paracetamoltillförsel under fosterstadiet och i nyföddhetsåldern påverkar hjärnans kognitiva funktion (intelligensutveckling) samt dess reaktion på smärta och oro.

Paracetamol (Alvedon, Panodil) som gavs i 1-2 doser till 10 dagar gamla möss påverkade hjärnans utveckling och ledde bland annat till hyperaktivitet, försämrad inlärningsförmåga och sämre minne.

Forskarna lyckades också identifiera den biokemiska orsaken till de rubbningar som framkallades av febermedicinen. Dessa forskningsrön har bemötts av en svårförståelig passivitet såväl i det medicinska etablissemanget som bland den upplysta allmänheten.

För någon månad sedan publicerades ytterligare en betydelsefull undersökning av en internationell forskargrupp, i den ansedda amerikanska medicinska tidskriften JAMA Pediatrics. Bruk av paracetamol under graviditeten kan ge upphov till beteendeproblem hävdades det även här. Studien omfattar inte mindre än 64 000 danska graviditeter, barn och mammor som följts tills barnen blivit 7 år gamla. Användning av paracetamol under graviditeten ökade risken för beteenderubbningar och ADHD-symtomatologi hos barnen.

Eftersom hjärnan är stadd i en intensiv utveckling främst under fosterlivet men också långt fram i skolåldern är dessa resultat av utomordentligt stor betydelse och ytterst oroande.

Paracetamol är ett av våra mest använda läkemedel. I Sverige säljs inte mindre än 450 ton (!) årligen. Överdosering till barn och ungdomar är ett stort och ökande problem. Till giftinformationscentralen kommer årligen cirka 1 600 förfrågningar i gruppen 10-19 år och cirka 3 000 i gruppen barn under 10 år avseende toxiska biverkningar av denna medicin. Antalet förfrågningar har fördubblats under 2000- talet.

Bakgrunden till dessa hänvändelser är ofullständigt känd. Få känner till att några extradoser under ett fåtal dagar utöver de rekommenderade kan ge leverskador, i värsta fall livsfarliga. De nya studierna betonar också att även normal användning misstänks kunna rubba hjärnans utveckling.

Mot bakgrund av de nya rön som gjorts borde paracetamolläkemedel omedelbart receptbeläggas.

Råd till gravida kvinnor och barn med feber eller smärta måste utarbetas och ingå i obligatorisk information från barna-, mödra- och vårdcentraler. Feber i sig är inte farligt så länge barnet mår bra och dricker fint.

Den bistra sanningen i dag är att vi inte vet hur säkert paracetamol (Alvedon, Panodil) är. Tills framtida forskning, som kan ta flera år, klarlagt orsakssammanhanget mellan paracetamol och hjärnpåverkan borde barn med några få undantag, som influensa och vattenkoppor, hålla sig borta från detta läkemedel.

Salomon Schulman

Tomas Sveger

Publisert:

Aftonbladet

/

Debatt