ÅSIKT

Satsningen på psykvården är ett luftslott

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.
DEBATT

Efter ett stort antal uppmärksammade våldsdåd såg vi alla fram mot den av regeringen aviserade satsningen på psykiatrin. Ministern berättar stolt att 700 miljoner avsätts till psykiatrin. Fast kikar man närmare avsätts egentligen ingenting till den behövande psykvården. Det ges bara en möjlighet att söka pengar. Sedan är det tänkt att ett slags kommitté får bedöma om pengarna ska delas ut. Det låter som ett dåligt skämt.

Inte heller garanteras några pengar till landstingen, trots att de tunga fallen – däribland den rättspsykiatriska vården – är landstingens ansvar.

Regeringen säger att pengarna skall användas till ”utvecklingsprojekt av olika slag”. Det innebär att förstärkningar till det dagliga slitet ute på avdelningarna får stå tillbaka för allehanda politiskt korrekta projekt.

Eländet med psykiatrins dubbla huvudmannaskap löses enligt regeringen med blanketter för bidragsansökan som skall fyllas i gemensamt av landstingen och kommunerna.

Detta kan inte fortgå. Vi behöver inga luddiga projekt, utan en riktig verksamhetsförstärkning. Kassera utvecklingsprojekten till förmån för:

1 Fler vårdplatser inom såväl

öppen- som slutenvård.

2 En rikstäckande psykiatrisk

vårdgaranti.

3 Ge psykiatrin en huvudman

genom att avskaffa landstingen.

Häri ligger behoven. Inget av dessa tre förslag till en återupprättad psykiatri är gratis, men de kan utan överdrift sägas vara livsviktiga. När psykiatriförstärkningen nu förskjuts till utvecklingsprojekt riskerar regeringens satsning att bli kontraproduktiv. Dels för att fokus kommer att läggas på att formulera lockande projektansökningar. Dels för att många, främst socialdemokratiskt styrda, landsting gjort klart att landstingets egen tilldelning till psykiatrin kommer att minska med samma nivå som statsanslagen ökar. Följden blir att den dagliga psykiatriska verksamheten får mindre resurser än vad som var fallet före regeringens psyksatsning.

Att den aviserade satsningen får det här resultatet är beklagligt för både patienter och för svensk psykvård.

Christer G Wennerholm (m Vice ordförande Landstingsförbundets Hälso- och sjukvårdsberedning)