FASA UT FAS 3

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Josefin Brink (V): Skapa 10 000 övergångsjobb med lön enligt kollektivavtal

Vänsterpartiets Josefin Brink kräver att Fas 3 ska avskaffas.
Vänsterpartiets Josefin Brink kräver att Fas 3 ska avskaffas.

I dag på 1 maj kräver Vänster­partiet det enda ­anständiga och självklara: Avskaffa Fas 3 och återupprätta värdigheten för dem som drabbats av arbetslöshet. Alla har rätt till skälig lön för sitt arbete. Oavlönat tvångsarbete hör inte ­hemma i arbetsmarknadspolitiken.

Inför valet 2006 lovade Moderaterna att minska det så kallade utanförskapet. Fler skulle få jobb, och det skulle vara riktiga jobb, ­inte ”AMS-jobb” och ”åt­gärder”. Efter drygt fyra år har vi ­facit. Långtidsarbetslösheten har fördubblats och ­istället för riktiga jobb har nya åtgärder inrättats – fast med betydligt sämre villkor för deltagarna: Fas 3 har dykt upp som farsot. I Fas 3 blir man anvisad en arbetsplats dit man ska gå varje dag och jobba för att få aktivitetsstöd eller, i värsta fall, socialbidrag. Inte en krona får man i lön. Däremot får arbetsgivaren en ersättning på 5 000 kronor i månaden för varje deltagare.

Fas 3 har snabbt blivit en lukrativ marknad för ­arbetsgivare som har som affärsidé att tjäna pengar på arbetslösa. Över hela ­landet vittnas om arbets­givare som tar in Fas 3-deltagare för att utföra ordinarie jobb utan betalning. Andra blir sittande sysslolösa medan pengarna tickar in till företaget.

I dag är det så många som 26 000 som blivit hänvisade till denna slutstation och antalet väntas stiga med flera tusen bara i år. Arbetsmarkandsminister ­Hillevi Engström lovade i veckan att se över de allra ­värsta missförhållandena i Fas 3. Det är bra, men det ­räcker inte.

Vänsterpartiet anser ­inte att oavlönat arbete hör hemma i arbetsmarknadspolitiken. Vi vill därför helt avskaffa Fas 3. De tusentals människor som utnyttjas som obetald arbetskraft kan, med rätt insatser, hitta tillbaka till arbetsmarknaden. Långtidsarbetslösa är ingen homogen grupp, och därför behövs flera vägar ut ur Fas 3 och vidare in i arbetslivet. Vi satsar ­därför brett på olika insatser.

Vi vill inrätta 10 000 övergångsjobb för Fas 3-deltagare. Deltagaren får en ­anställning som pågår i högst två år med lön enligt kollektivavtal. Steget från Fas 3 till övergångsjobb är ett steg från stigmatisering till värdighet, från gratisjobb till riktig lön.

En fullständig grund- och gymnasieutbildning är helt nödvändigt för att ­hitta jobb idag. De Fas 3-deltagare som behöver komplettera sin utbildning ska därför få möjlighet att läsa in grundskola eller gymnasium. Vi vill också satsa på fler platser i yrkeshögskolan och de som redan har en högskoleutbildning ska kunna göra de kompletteringar som behövs för att hitta ett jobb.

Arbetsmarknadsutbildning leder i stor utsträckning till varaktig anställning eftersom den riktas in på områden där det riskerar uppstå flaskhalsar och brister. Vi vill därför ­ utöka antalet platser i arbetsmarknadsutbildningen. Lärlingsanställning är ett annat bra alternativ för den som vill lära sig ett nytt ­yrke. Vi vill därför inrätta anställningsstöd till lärlingsanställningar för dem som lämnar Fas 3.

Anders Borg har aviserat skattesänkningar på nära 22 miljarder för företag och dem som redan har jobb i sin vårbudget. Vi tycker det är hög tid att i?stället satsa på dem som inte har något jobb, och som lämnats i sticket av regeringen. Det är också betydligt mer effektivt för att minska arbetslösheten.

I?dag den 1 maj hoppas jag att många tusentals människor förenas i kravet på ­allas rätt till arbete på ­värdiga villkor. Fasa ut fas 3 och fasa in människovärdet i arbetsmarknads­politiken!

Josefin Brink

Publisert:

ÄMNEN I ARTIKELN