Vad blir nästa steg – rösta ut fosterbarn?

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Hundorganistationer rasar: Levande varelser behandlas som leksaker

Claudia Galli ska leda SVT:s nya hunddokusåpa.
Claudia Galli ska leda SVT:s nya hunddokusåpa.

DEBATT Just nu pågår inspelningarna av en programserie som ska sändas i svensk public service-tv. I varje avsnitt ska sex hemlösa flytta in hos en familj. Under några dagar blir de på olika sätt tränade och testade av familjen för att därefter röstas ut en efter en och bara en ”vinnare” blir kvar. De individer det rör sig om har ingen möjlighet att avstå från medverkan.

Låter programkonceptet skrämmande? Ja, du har all anledning att vara rädd.

Den här gången rör det sig om hundar som reduceras till slit-och-släng-prylar i underhållningsbranschen. Men i USA finns det redan program där hemlösa människor tävlar mot varandra och där vinnaren får ett hus medan förloraren får återgå till sin pappkartong på gatan. Avståndet är inte särskilt stort. Argumenten för programmen är desamma: ”På det här sättet är det ju i alla fall en som får det bra”, ”Det är väl bra att deras situation uppmärksammas”.

Det är oroande att svensk public service-tv ens kan tänka sig att sända en hunddokusåpa som den ovan beskrivna. De signaler programmen sänder ut är att det är okej att behandla andra levande, kännande varelser som leksaker. Programidén går ut på att fem hundar av sex ska misslyckas och avvisas.

Särskilt tragiskt är det att man här leker med omplaceringshundar. Den som har minsta erfarenhet av denna typ av hundar vet hur viktigt det är för dem med stabilitet och trygghet. Det sista de ska utsättas för är den stress som fem inspelningsdagar med okända människor, hundar och miljöer skapar.

Det sista de ska utsättas för är att försöka knyta an till nya människor för att sedan åter en gång bli svikna och avvisade.

Men herregud, det är ju bara hundar! tänker du kanske nu. Då ska du veta att en genomsnittlig hund har ett ordförråd på 165 ord och har elementär förståelse för matematik. Genomsnittshundens intelligens motsvarar ungefär den mentala kapacitet som ett barn på 2,5 år har. Hundar har dessutom högt utvecklade kognitiva förmågor som empati och känsla för rättvisa. De kan medvetet försöka lura andra hundar eller människor.

Om vi tycker att vi har rätt att behandla dessa kännande och tänkande varelser på ett så grymt sätt, så är det inte svårt att se nästa steg: Varför till exempel inte en underhållningssåpa i realitygenren om adoptiv- eller fosterbarn i familjen enligt samma koncept?

Glädjande nog finns det många människor som redan har reagerat på den planerade programserien. I bloggar och på Facebook sluter sig människor samman och tar avstånd från den kalla cynismen som har fått sin konkreta manifestation i detta program.

Det verkar som om produktionsbolaget och SVT har anat de reaktioner som nu satts i rullning.

För att stämma i bäcken har man knutit till sig några självutnämnda ”experter” och fått en av många omplaceringsorganisationer att ställa sig bakom programmet. Att det finns mängder av seriösa experter och omplaceringsorganisationer som blivit tillfrågade, men vägrat ställa upp, är dock inget man vill skylta med. Svenska Veterinärförbundet tar också tydligt avstånd från programkonceptet.

Många säger att man inte ska ”förmänskliga djuren”. Men att erkänna att många djur har en högt utvecklad intelligens, en stor social förmåga, ett rikt känsloliv och – i vissa fall – även förmåga till abstrakt tänkande och planerande, är det att förmänskliga djuren? För om det är det, i så fall är det verkligen på tiden att vi gör just det! Men på rätt sätt.

Det innebär inte att vi ska tvinga dem till att ställa upp som underhållningsfigurer i dokusåpor. Det innebär att vi ska respektera dem som de individer de är. Vi vädjar därför till SVT:s högsta ledning att stoppa programserien! Att reducera tragiska levnadsöden till utröstningsunderhållning är inte och kan aldrig bli public service.

Jeanette Thelander

Journalist och hundägare

Roffe Erbe Blom

Instruktörsutbildare, Hundiq, samt Service- och signalhundsförbundet

Anita Andersson

Ordförande, Hundskyddsföreningen Hundis

Riikka Blom

Hundpsykolog

Susanne Holmene

Ägare och grundare, Rasta Hunden

Nikki Höjer

Utb. mentaltestledare

Publisert: